Kerrostalot vuosikymmenittäin

Eri vuosikymmenet ovat tuoneet mukanaan omat haasteensa ja vahvuutensa rakentamisen alalla. Uudella vuosikymmenellä on keskitytty erityisesti edellisen vuosikymmenen virheiden korjaamiseen ja parantamiseen.

Lue lisää »

Inflaation Vaikutus Asuntosijoittamiseen

Inflaation vaikutukset asuntosijoittamiseen: Kuinka inflaatio vaikuttaa asuntojen hintoihin, lainan lyhenemiseen ja vuokratuottoihin? Lue vinkit suojautumiseen inflaation negatiivisilta vaikutuksilta ja hyödynnä sen tuomat mahdollisuudet asuntosijoittamisessa

Lue lisää »

Velkavivun suhdeluku

Velkavivun suhdeluku on keskeinen termi sijoittajille, joka kuvaa tuoton ja kulun suhdetta lainatulle pääomalle. Suhdeluvun avulla sijoittaja voi arvioida velkavivun tehokkuutta.

Lue lisää »