Autopaikat sijoituskohteena

Autopaikat sijoituskohteena

Moni asuntosijoittaja omistaa autopaikan asunnon lisäksi, mutta yksinään autopaikkojen omistaminen on harvinaisempaa. Autopaikkojen rakentaminen on kallista. Rakennusliikkeet myyvät usein autopaikkoja alle tuotantokustannusten, joten uudet autopaikat ovat yleensä hieman kalliimpia kuin vanhat. Voisi olettaa, että autopaikkojen hinnat nousevat inflaation mukaisesti. Koska autopaikkojen rakentaminen ei ole taloudellisesti järkevää, viime aikoina autopaikkoja on rakennettu liian vähän taloyhtiöihin suhteutettuna asuntojen lukumäärään.

Autopaikkojen vuokraaminen on yleensä helppoa. Vuokrasopimus voi olla yksinkertaisempi kuin asunnon vuokrasopimus, eikä kaikkia asioita tarvitse sopia yhtä tarkasti. Autopaikan vuokraajat löytyvät yleensä talon asukaskunnasta.  Kun taloyhtiössä asunnot ovat täynnä ja siten aktiivisessa käytössä, taloyhtiön autopaikoille syntyy luonnollisesti lisääntynyttä tarvetta. Vuokrauksessa voi käyttää edullisia keinoja, kuten taloyhtiön ilmoitustaulua vuokrausilmoituksen sijoituspaikkana.

Miksi ostaa pelkkiä autopaikkoja?

Tässä muutamia syitä, miksi autopaikat ovat hyviä sijoituskohteita:

Ei kulumista

Autopaikkoja ei tarvitse remontoida. Toisin kuin asunnot, autopaikat eivät kulu samalla tavalla. Asuntoja pitää yleensä remontoida vähintään 20 vuoden välein, mutta autopaikoissa vuokrataan tyhjää tilaa, joka ei samalla tavalla kulu.

Korkea tuotto

Autopaikkojen vuokratuotot vaihtelevat paikan mukaan. Kaikki autopaikat eivät ole yhtä hyviä vuokrakohteita. Yhtiöjärjestyksessä määritellään autopaikkojen vastike, joka voi vaihdella. Jos vastike on määritelty autopaikan omistajalle suotuisasti, vuokrauksen tuotto voi olla hyvä. Uusissa autopaikoissa tuotto voi olla jopa korkeampi kuin asunnoissa. Esimerkiksi meillä myynnissä olevissa autopaikoissa vuokratuotto on yli 6 %, kun uusien asuntojen keskimääräinen vuokratuotto on noin 4 %.

Vaatii pieniä pääomia

Autopaikkojen omistaminen vaatii vähemmän pääomaa kuin asuntojen. Satoja tuhansia euroja maksavien asuntojen rinnalla autopaikat ovat vähän pääomaa vaativa kiinteistöluokka. Yhden asunnon hinnalla on mahdollista ostaa useampia autopaikkoja, mikä pienentää yhden vuokralaisen aiheuttamaa riskiä.

Pieni vastike

Autopaikoissa vastike on usein huomattavasti pienempi kuin asunnoissa. Velallisessa asunnossa vastike voi olla 500–1000 euroa, kun taas autopaikoissa se voi olla korkeintaan muutaman kymmenen euroa. Jos autopaikka jää tyhjäksi kuukaudeksi, se ei aiheuta merkittävää taloudellista menetystä.

Autopaikkaa on mahdollista hyödyntää itse

Jos autopaikan sijainti on hyvä, esimerkiksi keskellä kaupunkia tai sairaalan läheisyydessä, voi autopaikkaa hyödyntää itse tarvittaessa. Tällöin autopaikasta saa muutakin hyötyä kuin pelkän vuokratuoton. On kuitenkin huomioitava, että autopaikkaa ei voi samaan aikaan itse käyttää, jos se on vuokrattu muille.

Yksityissijoittajan etu autopaikan vuokraajana

Yksityissijoittajilla on etuja autopaikan vuokraajina verrattuna asunnon omistajiin tai suurempiin kiinteistösijoitusyhtiöihin.

Asunnon ostajat ovat harvoin kiinnostuneita ostamaan autopaikkoja

Jos autopaikoista on mahdollisuus valita, ostetaanko vai vuokrataanko, monet mieluummin vuokraavat autopaikan. Asunnon ostajille autopaikka on lisäkustannus. Asunnon ostossa etsitään sopiva asunto ja varmistetaan, että autolle löytyy tila. Asuntokauppa voi jäädä tekemättä, jos autopaikkaa ei ole saatavilla, mikä luo autopaikoille luonnollista vuokralaiskysyntää.

ALV-etu

Autopaikan vuokraus eroaa asunnon vuokrauksesta ALV:n osalta. Jos autopaikka vuokrataan asunnon yhteydessä, ALV-eroa ei ole. Toisaalta, jos autopaikka vuokrataan erikseen ilman kytköksiä asuntoon, vuokraan lisätään 24 % ALV. Piensijoittajalla, jonka ALVillinen toiminta on vähäistä, ei ole pakkoa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Suomessa raja on tällä hetkellä 15 000 euron myynti. Näin ollen autopaikkojen vuokraus voi olla ALV-vapaata, jos sitä tehdään pienimuotoisesti. Alvittomana vuokratessa vuokra on sama, mutta valtio ei ota osuuttaan ALV:n muodossa, mikä kasvattaa tuottoa. Yksityissijoittajan saama tuotto on suurempaan arvonlisäverovelvolliseen toimijaan verrattuna parempi, ja toiminta voi olla kannattavampaa.

Isot sijoittajat eivät ole kiinnostuneita pelkistä autopaikoista

Suomen markkinoilla ei ole isoja sijoittajia, jotka olisivat erityisen kiinnostuneita pelkästään autopaikoista. Tämä saattaa johtua siitä, että toiminta on suuremmille sijoittajille liian pientä. Isojen asuntosijoitusyhtiöiden osalta he ovat kuitenkin merkittäviä autopaikkojen vuokraajia, koska ne vuokraavat autopaikkoja yleensä asuntojen yhteydessä.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut