REKISTERISELOSTE

REKISTERIN PITÄJÄ

Royal House Oy
c/o AT Rautiainen Oy
Yliopistonkatu 34 D 58
40100 Jyväskylä

Yhteyshenkilönä toimii Janne Rautiainen, osoite: AT Rautiainen Oy, Yliopistonkatu 34 D 58, 40100 Jyväskylä, janne.rautiainen@atr-group.fi.

Rekisterin nimi on Kiinteistökattaus.fi asiakasrekisteri. Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä yhteydenpitoon.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Asiakkaan yksilöivät tiedot ( nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite 
  • Tuotteita / palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista.
  • Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot
  • Verkkosivustomme käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä.

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, kaupankäynnin yhteydessä, asiakkaan ollessa yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa. 

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja saatetaan käyttää Royal House Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden markkinoinnillisissa tarkoituksissa.

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille sekä yksittäisille emoyhtiön AT Rautiainen Oy:n työntekijöille.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja nähtäville sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Riittävän yksilöidyn tiedonkorjauspyynnön pyydämme tekemään rekisterin yhteyshenkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten.

EVÄSTEET