Hoitovastike

Hoitovastike on asunto-osakeyhtiön osakkailta perittävä maksu. Yleensä hoitovastike määräytyy asunnon neliöiden mukaan. Hoitovastikkeen määrän (e/m²/kk) löytää isännöitsijätodistuksesta ja talousarviosta.
Taloyhtiö kerää hoitovastiketta asunto-osakeyhtiön osakkailta kattamaan taloyhtiön ylläpitokustannuksia. Taloyhtiön ylläpitokustannuksia voivat olla mm. lämmitys, isännöinti, kiinteistönhuolto tai siivouksesta syntyvät kulut. Hoitovastikkeen määrän päättää yhtiön yhtiökokous. Taloyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa laatii talousarvion yhtiökokouksen päätöksentekoa varten.
Sijoittaja voi vähentää hoitovastikkeen vuokratulon verotuksessa. Hoitovastike tulee kuitenkin vähentää vuokratulon verotuksessa sinä vuonna, kun hoitovastike on maksettu.

Tonttivastike

Tonttivastiketta maksetaan, mikäli taloyhtiö sijaitsee vuokratontilla. Tonttivastike kattaa tontin vuokrakulut. Vuokratontti on mahdollista lunastaa taloyhtiölle, jonka avulla taloyhtiö vapautuu velvoitteesta maksaa vuokraa tontista. Mikäli vuokratontilla ei ole tontin lunastusmahdollisuutta, sisältyy vuokra hoitovastikkeeseen.

Rahoitusvastike

Taloyhtiö voi ottaa taloyhtiölainaa taloyhtiön korjausta tai rakentamista varten. Taloyhtiö kerää rahoitusvastiketta osakkailta. Rahoitusvastiketta katetaan taloyhtiön lainojen korot, kulut ja lyhennykset.
Rahoitusvastike voidaan vähentää vuokratulon verotuksessa, mikäli taloyhtiö on tulouttanut rahoitusvastikkeen. Rahastoitava vastike kasvattaa sijoittajan hankintahintaa, eikä rahoitusvastiketta voi vähentää sijoittajan omassa verotuksessa kuin vasta siinä vaiheessa, kun asunto myydään.
Mikäli asuntoon ei kohdistu taloyhtiölainaa, ei ole maksettavaa rahoitusvastikettakaan. Asunnon kohdistuvalla lainalla on kuitenkin hyötynsä, kuten velkavivuttaminen. Vivuttamalla sijoituksen omanpääoman tuotto voi kasvaa.

Vastiketaso

Taloyhtiön vastiketasolla on suora vaikutus vuokratuottoon. Korkea vastiketaso vähentää vuokratuottoa. Matala vastiketaso voidaan nähdä hyvänä asiana, mutta asia ei kuitenkaan aina ole niin. Taloyhtiö kattaa kuluja vastikkeilla. Taloyhtiö voi kerätä vastikkeina puskuria varalle tulevia remontteja varten. Korkea vastiketaso voi kertoa hyvästä taloyhtiöstä, joka ennakoi remontteja, jotta remontteihin olisi varaa. Korkea vastiketaso voi myös kertoa huonosta taloyhtiöstä, jossa remontteja ei ole tehty. Kun remontteja ei ole tehty, korkea vastike taso enteilee tulevista remonteista. Sama idea pätee matalassa vastiketasossa, matalalla vastiketasolla ei välttämättä varauduta remontteihin tai remontit on jo tehty, jonka takia vastiketaso voidaan pitää matalana. Syitä korkealle tai matalalle vastiketasolle voi etsiä taloyhtiön tilinpäätöksestä ja kuntoarviosta.

Alv-vastike

Taloyhtiössä voi olla osakastiloja, jotka ovat arvonlisäverovelvollisessa käytössä. Näissä tiloissa voi olla hoito- ja rahoitusvastikkeena alv-vastike, jossa arvonlisäverovelvollinen osuus on eritelty. Arvonlisäverovelvollisessa tilassa arvonlisäverovelvollisen osuuden voi vähentää, joten vastiketaso on yleensä hieman normaalia pienempi. Asunto-osakeyhtiössä arvonlisäverovelvollisessa käytössä olevat tilat ovat yleensä pohjakerroksessa sijaitsevia liiketiloja, toimistoja tai majoitustoiminnan piirissä olevia asuntoja.

Talousarvio

Taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus laativat talousarvion taloyhtiölle, joka esitetään yhtiökokouksessa. Talousarviossa arvioidaan taloyhtiön tulot ja menot seuraavalle tilikaudelle. Talousarvion pohjalta tehdään esitys taloyhtiön osakkaille perittävistä vastikkeista, kuten hoito- ja pääomavastikeista.

Lisää artikkeleitä

25.05.2022