Vuokravakuus

Johdanto

Vakuus on keskeinen osa vuokrasopimuksen solmimista. Se tarjoaa taloudellista turvaa vuokranantajalle, jos vuokralainen aiheuttaa vahinkoja tai laiminlyö vuokranmaksun. Lain mukaan vakuuden enimmäismäärä on kolmen kuukauden vuokra. Esimerkiksi jos kuukausivuokra on 500 euroa, suurin mahdollinen vakuus on 1500 euroa. Kuitenkin vakuuden määrä voi olla myös pienempi ja se määritellään usein vuokrasopimuksen ehdoissa tai vuokranantajan ja vuokralaisen välisessä neuvottelussa.

Takaajien rooli vakuudessa

Vaikka vakuuden enimmäismäärä on säädetty laissa, se ei rajoita takaajien vastuuta. Jos vuokralaisella on takaaja, tämä voi ottaa vastuun suuremmasta summasta kuin mitä vakuuden enimmäismäärä olisi.

Vakuuden toimittaminen

Vakuuden toimittaminen vuokranantajalle on tärkeä osa vuokrasopimuksen solmimista. Se tulisi suorittaa huolella ja oikein molempien osapuolten turvaksi. Useimmiten vakuus maksetaan vuokranantajalle ennen vuokrasuhteen alkua.

Vakuuden säilyttäminen ja käyttötarkoitus

Vuokranantaja ei saa käyttää vakuutta mihinkään käyttötarkoitukseen vuokrasuhteen aikana, ainoastaan säilyttää vakuutta. Vakuuden tarkoitus on toimia turvana vuokranantajalle vuokralaisen mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja varten. 

Tilisiirto vuokranantajan tilille

Yleisin tapa hallita vakuutta on siirtää vakuus tilisiirtona vuokranantajan tilille. Jotkut vuokranantajat perustavat erillisen tilin kaikkien sijoitusasuntojen tuloja ja vakuuksia varten. Tämä tili toimii keskitettynä paikkana kaikille vuokraan liittyville maksuille, kuten lainanlyhennyksille, ennakkoveroille, maksuille taloyhtiöille ja remonttikuluille.

Vuokravakuustili

Toinen tapa järjestää vakuus on perustaa erillinen vuokravakuustili. Tällöin vuokralainen siirtää sovitun vakuussumman tälle erilliselle tilille ja panttaa sen. Panttaus tarkoittaa, että vuokralainen ei voi koskea rahoihin vuokrasuhteen aikana. Vuokranantajalla on oikeus nostaa rahat tililtä, jos vuokralainen laiminlyö vuokrasopimuksen ehtoja.

Henkilötakaus

Rahavakuuden sijaan voidaan käyttää myös henkilötakausta. Tällöin vakuutta ei makseta rahana, vaan vuokralaisen nimeämä henkilö sitoutuu maksamaan vakuutta vastaavan summan vuokranantajalle, mikäli vuokralainen laiminlyö vuokrasopimuksen ehtoja.

Kuukausi- tai vuosimaksullinen vakuuspalvelu

Uudempi vaihtoehto vakuuden järjestämiseen on kuukausi- tai vuosimaksullinen vakuuspalvelu. Tällöin joko vuokralainen tai vuokranantaja ostaa vakuuden palveluna erilliseltä palveluntarjoajalta. Vuokralainen maksaa pienen kuukausi- tai vuosimaksun vakuuden ylläpitämiseksi. Jos vuokranantaja joutuu turvautumaan vakuuteen, korvauspyyntö tehdään palveluntarjoajalle. Kuukausi- tai vuosimaksullinen palvelu eroaa normaalista vakuudesta siten, että vuokrasuhteen loputtua vuokranantaja ei palauta vuokravakuutta.

Vakuus Kelan kautta

 

Vuokralainen, joka on oikeutettu Kelan perustoimeentulotukeen, voi hakea Kelalta vakuutta, eli maksusitoumusta vuokraa varten. Vuokravakuus kattaa enemmän kuin vain maksamattomat vuokrat. Hakemuksen tulee tapahtua ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Jos vakuus myönnetään, Kela lähettää maksusitoumuksen myönteisen päätöksen liitteenä. Jos vakuuden tarvitsee realisoida, tulee Kelalle toimittaa kirjallinen ”realisointivaatimus”, jossa yksilöidään korvauksen määrä ja perusteet.

 

Vakuuden palauttaminen

Vakuuden palauttaminen on olennainen osa vuokrasuhteen päättymistä. Vuokralaisen tulee täyttää kaikki velvoitteensa, kuten vuokran maksaminen ajallaan ja asunnon hyvässä kunnossa pitäminen, jotta vakuus voidaan palauttaa. Vuokranantajan tulee puolestaan varmistaa, että vakuuden palautus tapahtuu oikein ja ajoissa.

Johtopäätökset ja vakuuden merkitys vuokrasuhteessa

Vakuus on olennainen osa vuokrasopimusta. Sen määrä ja toimittaminen tulee suorittaa huolellisesti ja molempien osapuolten tulee olla tietoisia sen merkityksestä ja ehtoista. Vakuus toimii turvana vuokranantajalle ja sen palauttaminen on tärkeä osa vuokrasuhteen päättymistä.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut