Suurkaupungit kasvussa – Asuntosijoittaminen

Johdanto

Vuosi vuodelta isoimmat kaupungit ovat nostaneet suosiota asuntosijoittamisen piirissä. Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu ovat kaupunkeja, jotka ovat viime vuosina kokeneet nopeaa kasvua. Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka pankit ovat olleet keskeisessä roolissa rahoittamassa näitä kaupunkeja ja miten asuntosijoittajat voivat hyödyntää tätä tietoa.

Pankkien rahoitus ja Kaupunkien kasvu

Pankit ovat olennainen osa kaupunkien kehitystä. Ne tarjoavat rahoitusta, joka mahdollistaa infrastruktuurin, kuten teiden ja julkisen liikenteen, kehittämisen. Erityisesti isoissa kaupungeissa, kuten Turussa ja Tampereella, pankkien rahoitus on ollut avainasemassa.

Ne alueet, joihin virtaa rahaa, kehittyvät. Kun alue kehittyy ja nähdään houkuttelevana, sinne kohdistuu entistä enemmän rahaa. Kehittyvät alueilla syntyy kierre, joka ruokkii itse itseään lumipallo- efektin tapaisesti. Pankeille voisi olla suotuisaa hajauttaa maantieteellisesti ympäri Suomea, mutta tällä hetkellä tuntuu, että varat keskittyvät isoimpiin kaupunkeihin.

Meilläkin isoimpiin kaupunkeihin rahoituksen saaminen on helpottunut, kun taas pienemmissä kaupungeissa rahoituksen saaminen on vaikeutunut. Jotkut pankit ovat jopa sanoneet, etteivät enää edes rahoita tiettyjä pienempiä kaupunkeja (Asukasluku 50 000 – 90 000).

Asuntosijoittamisen mahdollisuudet

Arvonnousun kannalta kasvava kysyntä ja kaupungin kasvu on tärkeää. Trendi näyttää olevan siihen suuntaan, että tietyt kaupungit kehittyvät entisestään ja muut kaupungit pysyvät melko samana tai kuihtuvat. Lyhyellä pohdinnalla voidaan tehdä johtopäätös, että Suomessa voi olla järkevintä sijoittaa isoimpiin kaupunkeihin, joissa kasvunäkyvät näyttävät olevat suotuisat. 

Toki riskinä on, että kun rahaa keskittyy liikaa johonkin alueelle kilpailu tiukkenee. Tällöin vähemmän kilpailut alueet voivat olla helpompia tuoton etsimisessä. Esimerkiksi ulkomaalaiset sijoittajat siirtyvät muille markkinoille kotimaastaan juuri sen takia, koska omassa kotimaassa tuoton saaminen voi olla vaikeaa toisin kuin Suomessa. Tampereella on jo nähtävissä, että asuntojen hinnat ovat nousseet niin korkeiksi, että monilla ei välttämättä ole varaa ostaa niitä. Samalla uusien asuntojen hinnat tuppaa olemaan vuosi vuodelta aina korkeampia.

Lopuksi

Pankkien rahoitus on avainasemassa kaupunkien kasvussa. Suomen suurimmissa kaupungeissa, kuten Turussa, Tampereella, Helsingissä ja Oulussa, asuntosijoittamisen mahdollisuudet ovat erityisen lupaavia. Pankkien rahoitus, infrastruktuurin kehitys ja väestönkasvu ovat tekijöitä, jotka yhdessä luovat oivan ympäristön asuntosijoittamiselle.

On tärkeää huomata, että asuntosijoittamisen maisema on muuttunut. Aiemmin kaupungin valinnalla ei ollut niin suurta merkitystä, mutta nykyään kaupungin ja sijainnin merkitys on kasvanut huomattavasti. Tietyillä alueilla asuntojen arvot laskevat ja rahoituksen saaminen on vaikeutunut. Kauppoja tehdään vähemmän ja kauppojen teko on siirtynyt houkuttelevimmille alueille. Suomessa on meneillään väestöllinen rakennemuutos, jossa asutus keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. Myös työpaikat ja koulutusmahdollisuudet keskittyvät, mikä johtaa suurempaan kysyntään tietyillä alueilla.

Liity Kiinteistökattauksen sisäpiiriin, niin saat tiedon myyntiin tulevista kohteista ensimmäisten joukossa. Tarjolla on yksittäisiä sijoitusasuntoja, asuntonippuja, liiketiloja ja muita kiinteistöjä

Name*