Sijoitusasunnon koko: yksiö, kaksio ja kolmio

Sijoitusasunnon valinnan merkitys

Asuntosijoittamisessa on tärkeää tehdä oikea valinta sijoitusasunnon koosta ja tyypistä. Tämä artikkeli käsittelee yksiöitä, kaksioita ja kolmioita sijoitusasuntoina. Käymme läpi näiden asuntotyyppien edut ja haitat sekä vertailemme niitä keskenään, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen sijoitusasunnon valinnassa.

Asuntotyypit

Yksiö, kaksio ja kolmio ovat yleisimpiä asuntotyyppejä Suomessa. Yksiössä on yksi huone ja keittokomero tai avokeittiö, kaksiossa on makuuhuone ja olohuone erikseen, ja kolmiossa on kaksi makuuhuonetta ja olohuone. 

Yksiöiden edut ja haitat

Yksiöt ovat erityisen suosittuja opiskelijoiden ja väliaikaismajoitusta tarvitsevilla keskuudessa. Myös yhä useammat eläkeläiset ja sinkut suosivat yksiöitä. Yksiöiden kysyntä on yleensä korkea, etenkin suurissa kaupungeissa ja opiskelijoiden suosimilla alueilla. Suurten kaupunkien keskustoissa asunnot saattavat olla niin kalliita, että opiskelijoilla ei ole varaa kaksioon. Väliaikaismajoitusta tarvitsevilla asunnon koolla ei ole niin väliä sillä majoitus on väliaikaista, kuten työmatka. Työmatkan takia edullisuus voi tulla ennen mukavuutta, jota kaksio voisi tarjota. Yksiöissä vuokralaisen vaihtuvuus on yleistä. Vuokralainen saattaa vaihtua 1-4 vuoden välein, kun opiskelija lopettaa opiskelun tai valmistuu. Opiskelun loputtua vuokralainen yleensä vaihtaa työelämään ja hän on valmis maksamaan enemmän mukavuudesta eli isommasta asunnosta.

Yksiöiden vuokratuotto on usein korkeampi kuin suurempien asuntojen. Tämä johtuu siitä, että pienempien asuntojen neliöhinta on yleensä suurempi kuin isompien asuntojen. Tämän vuoksi yksiöt voivat olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajille, jotka etsivät hyvää vuokratuottoa.

Yksiöiden kysynnän ollessa korkea, niiden myyntimahdollisuudet ovat yleensä hyvät. Erityisesti suosituilla alueilla yksiöt menevät kaupaksi nopeasti, mikä voi olla eduksi sijoittajalle, joka haluaa myydä asunnon nopeasti.

Kaksioiden edut ja haitat

Kaksioita etsivät usein pariskunnat, pienet perheet ja yksin asuvat, jotka haluavat hieman enemmän tilaa. Kaksioita löytyy usein hyvin erilaisilta alueilta, ja niiden kysyntä on melko vakaa. Kaksioissa asuminen on hieman mielekkäämpää kuin yksiöissä, joten asumisaika on yleensä pidempi. 

Kaksioissa vuokratuotto on yleensä hieman alhaisempi kuin yksiöissä, mutta se voi silti olla houkutteleva sijoitusasuntona. Kaksioissa neliöhinnat ovat yleensä edullisempia, mikä voi alentaa sijoituksen kynnystä. 

Kaksioiden myyntimahdollisuudet ovat yleensä hyvät, sillä niitä etsivät sekä sijoittajat että omistusasunnon ostajat. Kaksioita voi olla hieman helpompi myydä kuin yksiöitä, sillä ne sopivat useammalle ostajatyypille.

Kolmioiden edut ja haitat

Kolmioita suosivat usein pariskunnat sekä kaverukset, jotka tarvitsevat enemmän tilaa. Yleisesti ottaen kolmioilla on hieman vähemmän kysyntää vuokramarkkinoilla, ja niiden suosio sijoittajien osto- ja myyntipuolella on pienempi. Kolmioissa on kuitenkin usein vähäistä vuokralaisten vaihtuvuutta, joten hyvän vuokralaisen löydyttyä tämä voi pysyä asunnossa jopa 10 vuotta.

Kolmiot eivät yleensä ole kaikkein järkevin asuntotyyppi sijoituksen kannalta suurten kaupunkien keskustoissa, sillä niiden hankintahinta on erittäin korkea, eikä vuokralaisia löydy kovin helposti maksamaan niin suurta vuokraa. Kolmiot ja sitä suuremmat asunnot ovat yleensä parempia sijoituskohteita kaupunkien keskustojen ulkopuolella edullisemmilta alueilta tai pienemmistä kaupungeista.

Kolmioissa vuokratuotto voi olla alhaisempi kuin yksiöissä ja kaksioissa, mutta ne voivat silti olla kannattavia sijoitusasuntoja. Kolmioiden vuokra per neliö on yleensä alhaisempi kuin pienempien asuntojen, mutta niiden vuokraaminen perheille voi tarjota vakaita ja pitkäaikaisia vuokrasuhteita.

Tyhjien kuukausien riski realisoituu eniten kolmioissa. Mikäli vastikkeet ovat 1000€/kk, tyhjistä kuukausista saa maksaa ison summan, kun taas yksiössä vastikkeet voisivat olla 500€/kk. Mikäli kassavarat ovat tiukassa ja tyhjät kuukaudet mietityttävät niin kolmiot eivät ole useimmiten paras vaihtoehto.

Kolmioiden myyntimahdollisuudet riippuvat paljon alueesta ja asunnon ominaisuuksista. Perheille suunnatuilla alueilla kolmiot menevät yleensä kaupaksi hyvin, kun taas opiskelijoiden suosimilla alueilla myynti voi olla haastavampaa. Sijoittajan kannattaa ottaa huomioon alueen kysyntä ja tulevaisuuden näkymät ennen kolmion ostamista.

Vertailu: yksiö, kaksio ja kolmio

Kun vertaillaan yksiöitä, kaksioita ja kolmioita sijoitusasuntoina, on tärkeää huomioida niiden erilaiset ominaisuudet ja kohderyhmät. Yksiöissä korkea vuokratuotto ja nopea myynti voivat olla suurimpia etuja, kun taas kaksioissa ja kolmioissa vakaa vuokratulo ja laajempi kohderyhmä ovat tärkeitä tekijöitä.

Vuokraus

Asunnon vuokraus voi vaihdella merkittävästi sen mukaan, onko kyseessä yksiö, kaksio tai kolmio. Yksiön vuokraus on yleensä yksinkertaisempaa ja edullisempaa. Yksiö vaihtoehto opiskelijoille tai yksinasuville, jotka eivät tarvitse paljon tilaa ja haluavat pitää vuokrakustannukset alhaisina.

Kaksion vuokraaminen tarjoaa enemmän tilaa ja mukavuuksia, mutta se on myös kalliimpaa. Kaksio voi olla sopiva pariskunnille tai pienille perheille, jotka tarvitsevat erillisen makuuhuoneen ja olohuoneen. Lisäksi kaksiossa on usein enemmän säilytystilaa kuin yksiössä, mikä voi olla tärkeää pitkäaikaisille vuokralaisille.

Kolmio on suurin ja kallein asuntotyyppi näistä kolmesta, ja se voi olla paras vaihtoehto suuremmille perheille tai jaetun asunnon vuokraajille, jotka haluavat jakaa kustannuksia. Kolmio tarjoaa usein useita makuuhuoneita, suuremman olohuoneen ja joskus myös ylimääräisen kylpyhuoneen, mikä tekee siitä erityisen houkuttelevan niille, jotka tarvitsevat paljon tilaa.

Yleisesti ottaen yksiön ja kaksion vuokrauksessa ei ole paljoa eroa. Vuokralaisehdokkaat ovat samanlaisia siinä, mitä he vaativat asunnolta. Kyse on enemmänkin siitä onko vuokralaiset valmiita maksamaan ylimääräisestä tilasta.  Kolmion vuokraamisessa ero syntyy siitä, että vuokralaisehdokkaat tarvitsevat huomattavasti enemmän tilaa, kuin kaksiossa ja kolmioissa.  Usein pienempiin asuntoihin muuttaa yksi vuokralainen, kun taas isompiin asuntoihin useampi.

Arvonnousu

Arvonnousuun vaikuttavat tekijät, kuten kysyntä ja sijainti, vaihtelevat huoneistokokojen välillä. Yleensä halutuimmat yksiöt ja kaksiot sijaitsevat keskeisemmillä paikoilla, mikä osaltaan vaikuttaa niiden arvonnousuun. Hyvällä sijainnilla tarkoitetaan esimerkiksi lähellä palveluita, työpaikkoja ja julkisen liikenteen yhteyksiä olevia alueita.

Kolmioita on vaikeampi löytää järkevällä hinnalla tai hyvällä vuokratuotolla erinomaiselta sijainnilta. Sen sijaan kolmioita löytyy usein hieman edullisemmilta sijainneilta, alueilta, jotka eivät välttämättä kehity yhtä nopeasti kuin keskeisemmät alueet. Tämä voi vaikuttaa kolmioiden arvonnousun todennäköisyyteen verrattuna yksiöihin ja kaksioihin.

On tärkeää huomioida, että vaikka yksiöt ja kaksiot saattavat nauttia paremmasta arvonnoususta keskimäärin, tämä ei tarkoita, että kolmiot olisivat huonoja sijoituskohteita. Kolmioissa on omat etunsa, kuten vakaammat ja pitkäaikaisemmat vuokrasuhteet, ja niiden arvonnousu on mahdollista oikeanlaisilla alueilla ja asunnon ominaisuuksilla. Sijoittajan tulee harkita huolellisesti eri asuntotyyppien hyötyjä ja haittoja sekä ottaa huomioon omat sijoitustavoitteensa ja strategiansa.

Parhaan sijoitusasunnon valinta

Parhaan sijoitusasunnon valinta riippuu monista tekijöistä, kuten sijoittajan omista tavoitteista, alueen kysynnästä ja asunnon ominaisuuksista. On tärkeää tehdä huolellinen analyysi eri asuntotyyppien eduista ja haitoista sekä ottaa huomioon oman sijoitusstrategian vaatimukset.

Lopuksi

Sijoitusasunnon koko, olipa se sitten yksiö, kaksio tai kolmio, on tärkeä tekijä asuntosijoittamisessa. Jokaisella asuntotyypillä on omat etunsa ja haittansa, joten sijoittajan on syytä punnita niitä huolellisesti ennen päätöksen tekemistä. Toivottavasti tämä artikkeli auttaa sinua tekemään oikean valinnan sijoitusasunnon koosta ja tyypistä

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut