Mitä tarkoittaa kiinteistökehittäminen?

Johdanto

Kiinteistökehittäminen viittaa toimenpiteisiin, joilla kiinteistölle luodaan lisäarvoa. Tyypillisesti tavoitteena on parantaa kiinteistön nykyistä käyttöä tai luoda siitä jotain uutta. Kehittäminen voi olla esimerkiksi vuokra-asteen parantamista, käyttötarkoituksen muuttamista tai kulujen karsimista energiatehokkuutta parantamalla.

1. Tontin Kaavakehitys

Tontin kaavakehitys on prosessi, jossa muutetaan maankäyttö- ja rakennusmääräyksiä (kaavoja) tontin paremman hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi, kehittäjä voi työskennellä paikallishallinnon kanssa muuttaakseen tontin kaavoitusta, jotta sille voidaan rakentaa korkeampia rakennuksia, tiheämpää asutusta tai käyttämättömälle tontille saadaan lisää rakennusoikeutta.

2. Käyttötarkoituksen Muutos

Käyttötarkoituksen muutos tarkoittaa olemassa olevan rakennuksen käytön muuttamista. Esimerkiksi, vanha teollisuusrakennus voidaan muuttaa asuinrakennukseksi tai toimistotilaksi. Toimistotaloja, joissa on vajaakäyttöä, muutetaan usein asuinkäyttöön, koska muutostyöt ovat yleensä helppoja tehdä. Voi myös olla, että kiinteistössä on pohjakerroksissa liiketiloja, jotka tuottaisivat enemmän, mikäli ne muutettaisiin asunnoiksi. 

3. Vuokra-asteen Parantaminen

Vuokra-asteen parantaminen on keskeistä kiinteistösijoittamisessa. Kehittäjät voivat parantaa vuokra-astetta esimerkiksi parantamalla rakennuksen laatua, lisäämällä palveluita tai markkinoimalla aktiivisesti vapaana olevia tiloja. Monesti vajaakäyttö johtuu siitä, että aikaa ei ole kohteen vuokraamiseen tai sen markkinointiin. Korkeampi vuokra-aste tarjoaa korkeamman vuokratuoton, jolla monesti kohde hinnoitellaan, joten kohteen markkina-arvokin yleensä nousee.

4. Remontointi ja Saneeraus

Remontointi ja saneeraus ovat strategioita, joilla parannetaan olemassa olevan kiinteistön kuntoa ja ulkonäköä. Esimerkiksi, kehittäjä voi päivittää rakennuksen julkisivun, parantaa sen energiatehokkuutta tai modernisoida sen sisätiloja. Tämä voi tehdä kiinteistöstä houkuttelevamman vuokralaisille ja asiakkaille ja siten lisätä sen arvoa tai vähentää kohteen hoitokuluja parantaen tulo-kulu -suhdetta

5. Purkaminen ja Uudisrakentaminen

Purkaminen ja uudisrakentaminen ovat keskeisiä tapoja, joilla voidaan uudistaa vanhentuneita tai alikäytettyjä kiinteistöjä ja alueita. Tämä lähestymistapa voi olla erityisen tehokas alueilla, joilla on voimakas kysyntä uusille asuin- tai liiketiloille, mutta rajallinen tarjonta käytettävissä olevista tonteista. Yksinkertaistettuna, mikäli kiinteistön hankintahinta + purkukulut ovat pienemmät kuin uudisrakentamisella saatu tuotto, on hanke järkevä.

6. Palveluiden kilpailuttaminen

Palveluiden kilpailuttaminen voi tuoda säästöjä kiinteistölle. Palveluissa, kuten kiinteistönhuollossa, sähkössä tai isännöinnissä, voi olla hinnoittelueroja, vaikka laadullisesti palvelut olisivat samantasoisia.. Kilpailuttamisella kerätään tarjouksia eri palvelun tarjoajilta ja pyritään mitoittamaan palvelut kiinteistölle sopivaksi ja että hinta olisi markkinahintainen tai sen alle. 

Kiinteistöverokin on monesti neuvoteltavissa vaikkei moni sitä tiedä. Kiinteistövero lasketaan monesti suhteutettuna kiinteistön markkina-arvoon. Monesti kiinteistön markkina-arvo on laskettu aivan liian suureksi, jolloin sitä voi saada alemmaksi, jos sen osaa perustella hyvin. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitusta vaihdetaan niin kiinteistövero voi tippua merkittävästi esimerkiksi liike- ja toimistotiloissa kiinteistövero voi olla jopa 30-50% enemmän kuin asunnoissa. 

Yhteenveto

Kiinteistökehittäminen tarjoaa hieman erilaisemman näkökulman kiinteistösijoittamiseen. Sen sijaan, että kohde olisi valmis vuokraukseen niin kohde saadaan halvalla hankintahinnalla riskien kanssa, josta sitä lähdetään kehittämään paremmaksi kohteeksi omalla osaamisella ja ajalla. Toki joitakin asioita voidaan ulkoistaa, mutta se syö aina hieman tuotosta. Kiinteistökehittäminen ei sovi monelle, joten mahdollisuuksia on huomattavasti enemmän kuin valmiiden kohteiden parissa.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut