Kilpaillut kaupungit – Pienemmät tuotot?

Johdanto

Tuottoa haetaan sieltä, mistä sitä löytyy. Yleensä sana kirii nopeasti ja tuotonhakijoita ilmestyy nopeasti apajille. Yleinen käsitys on, että suurten eli kehittyvien kaupunkien kiinteistömarkkinat tarjoavat parhaat mahdollisuudet korkeisiin tuottoihin. Tämä artikkeli kuitenkin haastaa tämän näkemyksen ja esittää, että pienempi kilpailu voi usein tarkoittaa suurempia tuottoja. Käytämme esimerkkinä Saksan ja Suomen kaupunkeja, joissa markkinaympäristö saattaa olla samankaltainen, mutta kilpailutilanne erilainen.

Suuret Kaupungit ja Kilpailun Kasvu

Suurissa kaupungeissa, kuten Berliinissä tai Münchenissä, kiinteistömarkkinat ovat usein tyydyttyneitä. Sijoittajia on paljon ja lisääntynyt kilpailu saattaa johtaa tuottojen laskuun. Kohteita on vähän tarjolla ja niistä ollaan valmiita maksamaan korkeampia summia, jolloin tuotto on pienempi. Esimerkiksi Saksassa on nähty, että tuotto saattoi tippua 7%:sta 6%:iin ja edelleen 3%:iin. Tämä on selkeä osoitus siitä, että kilpailu vaikuttaa negatiivisesti tuottoihin.

Pienemmät Kaupungit ja Tuottojen Mahdollisuudet

Toisaalta, kun tarkastellaan kaupunkeja, joissa kilpailu on vähäisempää, kuten Oulu Suomessa tilanne on toinen. Oulussa tuotto saattaa olla vielä 7%, vaikka markkinaympäristö on samankaltainen kuin suurissa Saksan kaupungeissa. Tämä osoittaa, että pienempi kilpailu voi tarkoittaa suurempia tuottoja.

Kilpailu vs. Tuotto: Tasapainon Löytäminen

On tärkeää ymmärtää, että korkeat tuotot eivät ole ainoa tekijä, joka tekee sijoituskohteesta houkuttelevan. Riskit, kuten alueen taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät, ovat myös merkittäviä. Kuitenkin, jos sijoittaja on valmis ottamaan hieman enemmän riskiä ja tutkimaan vähemmän kilpailtuja markkinoita, tuottojen mahdollisuudet voivat olla suuremmat. Toki vähemmän kilpailuille sijainneille on aina jokin syy, kuten kuihtuva kaupunki, huonot työ- ja opiskelumahdollisuudet tai yleisesti vähäiset investoinnit. 

Hajauttaminen: Miksi Alueellinen Monimuotoisuus Kannattaa

Suomessa suurin osa väestöstä asuu isoimmissa kaupungeissa, erityisesti Uudellamaalla, jossa asukkaita on noin 1,5 miljoonaa. Helsingissäkin asuu yli 500 000 ihmistä. Monet aloittavat asuntosijoittamisen omalla asuinalueellaan, koska se on tuttu ja helposti lähestyttävä. Jos sijoittaja kuitenkin jo omistaa omistusasunnon tällä alueella ja tämä asunto on merkittävä osa hänen varallisuuttaan, lisäsijoitukset samalle alueelle heikentävät hajautusta.

Vaikka yksittäisen kaupungin sisällä voi olla mikrotason eroja, kuten eri kaupunginosien suosio tai tulevaisuuden kehitysnäkymät, isommassa kuvassa alueellinen hajautus jää puutteelliseksi. Tämä voi lisätä sijoituksen riskiä, sillä jos alueella tapahtuu taloudellinen laskusuhdanne tai muu negatiivinen kehitys, se vaikuttaa todennäköisesti kaikkiin sijoittajan asuntoihin samalla alueella.

Hajauttaminen eri kaupunkeihin tai jopa eri maakuntiin voi tarjota suojaa tällaisia riskejä vastaan. Esimerkiksi, jos sijoittaja omistaa asuntoja sekä Helsingissä että Oulussa, hän saa paitsi mahdollisuuden korkeampiin tuottoihin myös suojaa alueellisia riskejä vastaan. Jos Helsingin asuntomarkkinat kärsivät, Oulun asunnot voivat yhä tuottaa hyvin ja päinvastoin.

Hajauttaminen ei ole vain viisasta riskienhallinnan näkökulmasta, vaan se myös avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin. Eri alueilla on erilaiset kasvunäkymät, kysyntätilanteet ja tuottopotentiaalit. Laajentamalla sijoitustoimintaa eri alueille sijoittaja ei laita kaikkia muniaan yhteen koriin, vaan hajauttaa riskit ja mahdollisuudet.

Johtopäätös: Älä Seuraa Laumaa Sokeasti

Vaikka suuret kaupungit saattavat näyttää houkuttelevilta sijoituskohteilta, on tärkeää olla sokea kilpailun vaikutuksille. Pienemmät kaupungit, kuten Oulu tarjoavat usein vähemmän kilpailtuja markkinoita ja siten parempia tuottomahdollisuuksia isompien sijoittajien silmissä. Piensijoittajille Joensuu voi olla hyvä vaihtoehto Tampereelle. Hajauttamisella voidaan myös saada hyötyjä eri nousutrendeistä, mutta myös suojautua laskutrendeistä.

Tämä artikkeli ei ole kehotus sijoittaa pienempiin kaupunkeihin sokeasti, vaan pikemminkin kehotus arvioida kriittisesti eri sijoitusvaihtoehtoja. Kilpailu ja tuotto kulkevat usein käsi kädessä ja ymmärtämällä tämän dynamiikan, sijoittaja voi tehdä parempia ja harkittuja päätöksiä.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut