EU-Säädökset ja Asuntosijoittaminen

Johdanto

EU:n säätely ja politiikka alkaa näkyä Euroopassa enemmän ja samalla se vaikuttaa Suomeen. EU:lla on yhteinen rahatalous ja ympäristötavoitteita, jotka näkyvät asuntosijoittamisessa. Tässä artikkelissa käsitellään, miten EU-säädökset vaikuttavat asuntosijoittamiseen tulevaisuudessa ja millaisia uudistuksia ja vaatimuksia on tulossa. 

Energiatehokkuus ja Kestävä Kehitys

EU on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävään kehitykseen. Tämä tarkoittaa, että asuntojen energiatehokkuus on yhä tärkeämpää. Sijoittajien on syytä kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen, sillä se vaikuttaa asuntojen arvoon ja kysyntään. Esimerkiksi, uudet rakennukset saattavat joutua noudattamaan tiukempia energiatehokkuusstandardeja, ja vanhojen rakennusten energiatehokkuutta saatetaan vaatia parantamaan.

Vanhojen rakennusten tulisi saavuttaa vähintään energiatehokkuusluokka D (skaalalla A-G, jossa A on paras ja G on huonoin) vuoteen 2033 mennessä. Mikäli talo on huonoimmassa luokassa G, pitäisi remonteilla päästä luokkaan E 2030 mennessä. Tällä hetkellä moni 1970-luvulla tai aiemmin rakennettu talo on luokassa G.

Jotkut sijoittajat sijoittavat tällä hetkellä taloihin, joita ei ole tarkoitus remontoida, vaan jotka on tarkoitus käyttää loppuun ja purkaa. Tulevaisuudessa tämä sijoitusstrategia ei välttämättä ole enää mahdollista. Tästä ei niinkään ole varmaa tietoa vaan spekulointia. Tällä hetkellä kaupungit ja kunnat kokevat, että talon purkaminen ja uudelleenrakentaminen aiheuttaa hiilijalanjäljen kasvamista. Siksi talojen purkuluvat ovat hieman kasvussa ja talojen saneeraaminen on toivottua. Saneerauksessa hiilijalanjälki on pienempi, kun taloa parannetaan ja saneerattu talo on energiatehokkaampi.

Sijoittajan Vastuullisuus ja Eettisyys

EU:n säädökset korostavat entistä enemmän sijoittajien vastuullisuutta ja eettisyyttä. Tämä tarkoittaa, että sijoittajien on oltava tietoisia ja huomioitava ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät (ESG) sijoituspäätöksissään.

Isommilla toimijoilla, kuten pörssiyhtiöille on suunniteltu ESG-vastuullisuus vaatimuksia ja niiden kirjaamista ja seuraamista. Tämä näkyy käytännössä, että yrityksen tai toimijan pitää seurata omia hiilidioksidipäästöjä ja tehdä suunnitelmia niiden pienentämiseksi.

Rahoitus ja Verotus

EU:n säädökset voivat myös vaikuttaa rahoitus- ja verotuskäytäntöihin. Pankit ovat kertoneet vihreästä ja harmaasta rahasta. Pankit voivat saada edullisempaa rahoitusta vihreisiin hankkeisiin, kuten energiatehokkuusremontteihin, tai kohteisiin, jotka täyttävät korkeat energiatehokkuusvaatimukset (luokat A tai B).

 Pankeille on myös tulossa kriteereitä, mitä hankkeita he voivat rahoittaa energiatehokkuuteen liittyen. Mikäli kohteen energiatehokkuus on liian huono, kuten C pankit eivät välttämättä pysty säädösten takia rahoittamaan halvemmalla vihreällä rahalla. Tällaisia kohteita varten on harmaata rahaa, eli rahaa johon pankki ei saa avustuksia ja se on hieman kalliimpaa. Tällä hetkellä pankeilla on enenemässä määrin intresseissä rahoitta energiatehokkaita ja vastuullisia hankkeita.

Liity Kiinteistökattauksen sisäpiiriin, niin saat tiedon myyntiin tulevista kohteista ensimmäisten joukossa. Tarjolla on yksittäisiä sijoitusasuntoja, asuntonippuja, liiketiloja ja muita kiinteistöjä

Name*