Asuntosijoittaminen maakuntakeskukset vs isoimmat kaupungit

Johdanto

Monet sijoittajat miettivät, kumman kohteen valita: maakuntakeskukset vai isoimmat kaupungit? Tässä artikkelissa perehdymme tarkemmin asuntosijoittamisen eroihin näissä kahdessa vaihtoehdossa. Käsittelemme niiden etuja ja haittoja, jotta voit tehdä parhaan päätöksen sijoitustavoitteidesi kannalta. Keskitymme myös kysymyksiin, joita sinulla saattaa olla liittyen asuntosijoittamiseen maakuntakeskuksissa ja isoimmissa kaupungeissa, kuten Helsinki, Turku ja Tampere.

Maakuntakeskukset

Maakuntakeskuksissa asuntosijoittamisen vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi luonnonläheisyys ja rauhallisuus. Monet asukkaat arvostavat mahdollisuutta elää lähellä luontoa ja kaukana suuren kaupungin hulinasta.

Edullisemmat hinnat

Yksi maakuntakeskuksiin sijoittamisen eduista on edullisemmat hinnat. Asuntojen hankintahinnat ovat yleensä matalampia kuin suurimmissa kaupungeissa, mikä voi tarkoittaa pienempää alkusijoitusta ja suurempaa mahdollista tuottoa. Lisäksi maakuntakeskuksista voi löytyä hyviä sijoituskohteita, jotka ovat toistaiseksi vähemmän tunnettuja ja kilpailtuja.

Vähemmän kilpailua

Toinen etu maakuntakeskuksissa on, että kilpailu voi olla vähäisempää kuin isoissa kaupungeissa. Tämä tarkoittaa, että on helpompi löytää hyviä kohteita kohtuullisilla hinnoilla. Viime aikoina kiinnostus maakuntakeskuksia kohtaan on laskenut, joten ostajaehdokkaita on vähemmän. Ostajaehdokkaiden vähäisyys helpottaa kaupanteossa, sillä ostotarjouksia tulee vähemmän ja oma tarjous voi olla suurella todennäköisyydellä varteenotettava.

Riski arvonlaskusta

Monissa maakuntakeskuksissa väestönkasvu on hidasta tai jopa negatiivista. Vähenevä väestö voi johtaa kysynnän laskuun asuntomarkkinoilla, mikä puolestaan voi laskea asuntojen hintoja. Yksi syy väestönkasvun hitaudelle on runsas asukkaiden muutto toiselle paikkakunnalle. Isoimpana syynä on koulutusmahdollisuuksien ja työmahdollisuuksien vähyys.

Korkeampi vuokratuotto

Maakuntakeskuksissa asuntosijoittajat voivat usein saavuttaa korkeamman vuokratuoton kuin suurimmissa kaupungeissa. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että maakuntakeskusten asuntojen hankintahinnat ovat yleensä matalampia, mikä nostaa vuokratuottoa suhteessa hankintahintaan.

Maakuntakeskuksissa myös on isompi riski, että asunnon arvo laskee. Riskitaso heijastuu usein korkeampaan vuokratuottona.

Isommat Kaupungit

Suurimmissa kaupungeissa asuntosijoittamisen etuihin kuuluu niiden vetovoima kasvukeskuksina. Suuret kaupungit houkuttelevat yrityksiä, työpaikkoja ja opiskelijoita, mikä luo kysyntää asunnoille. Tämä voi johtaa nopeampaan arvonnousuun ja korkeampaan vuokratasoon, mikä tekee asuntosijoittamisesta houkuttelevaa suurimmissa kaupungeissa.

Arvonnousupotentiaali

Väestönkasvu johtaa suurempaan kysyntään asuntoja kohtaan. Kysynnän kasvu nostaa asuntojen hintoja. Kaupunkien rakentamisessa hyödynnetään helpoimmat maa-alueet ensin, josta siirrytään haastavampiin alueisiin. Yleensä haastavammat alueet johtavat rakennuskustannusten nousuun ja uudet asunnot ovat kalliimpia. Tonttimaan väheneminen ja rakennuskustannusten nousu nostaa jo olemassa olevien asuntojen hintoja.

Palveluiden saatavuus

Isoimmissa kaupungeissa on yleensä parempi palveluiden saatavuus, kuten koulut, terveyskeskukset, kaupat ja liikenneyhteydet. Tämä tekee niistä houkuttelevan asuinpaikan monille ihmisille, ja asuntosijoittajalle tämä tarkoittaa suurempaa kysyntää asunnoille.

Monipuolisempi tarjonta

Suurimmissa kaupungeissa on tarjolla monipuolisempia kohteita. Sen sijaan, että järkeviä kohteita löytyisi muutama, suurimmista kaupungeista voi löytyä useita kymmeniä hyviä kohteita.

Matalampi vuokratuotto

Suurimmissa kaupungeissa sijoitusasuntojen hankintahinnat voivat olla jopa kaksinkertaisia verrattuna maakuntien asuntoihin. Tämän seurauksena vuokratuotto suhteessa hankintahintaan voi olla matalampi, vaikka vuokratasot olisivatkin korkeampia.

Matalamman vuokratuoton lisäksi suurimmissa kaupungeissa voi olla muitakin kustannuksia, kuten korkeammat kiinteistöverot, hallinnointikulut ja yhtiövastikkeet. Nämä tekijät voivat vaikuttaa sijoituksen kannattavuuteen ja kokonaistuottoon.

Yhteenveto

Isommissa kaupungeissa sijoittaminen vaatii enemmän alkupääomaa, mutta niissä varma vuokratuotto on yleensä matalampi, kun taas arvonnousupotentiaali on korkeampi. Toisaalta maakuntakeskuksissa sijoittaminen edellyttää vähemmän pääomaa, ja vuokratuotto on usein korkeampi, mutta samalla asuntojen arvonlaskun riski on suurempi.

Tämä tarkoittaa, että isojen kaupunkien asuntosijoitukset voivat tarjota paremmat mahdollisuudet arvonnousuun pitkällä aikavälillä, mutta niiden hankkiminen saattaa vaatia suuremman alkusijoituksen. Lisäksi niiden varma vuokratuotto on usein matalampi verrattuna maakuntakeskusten kohteisiin.

Maakuntakeskuksissa sijoittaminen puolestaan vaatii vähemmän alkupääomaa, mikä voi tehdä sijoittamisen kynnystä matalammaksi. Vuokratuotto on yleensä korkeampi, mutta asuntojen arvonlaskun todennäköisyys on suurempi, mikä voi lisätä riskiä sijoituksen arvon menettämisestä.

Sijoittajan kannattaa harkita eri alueiden ominaisuuksia ja miettiä, millaiset sijoituskohteet parhaiten vastaavat hänen sijoitustavoitteitaan ja riskinottohalukkuuttaan. Sijoituspäätöksen tekemisessä on tärkeää punnita eri tekijöitä ja tehdä huolellinen analyysi eri sijoituskohteiden potentiaalista.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut