Asuntosijoittaminen kannattaa pitkällä aikavälillä

Mitä asuntosijoittaminen tarkoittaa

Asuntosijoittaminen tarkoittaa asuntojen ostamista vuokratuoton tai myyntivoiton toivossa. Asuntosijoittaminen voi olla hyvä tapa kasvattaa varallisuutta pitkällä aikavälillä, koska asunnot tarjoavat usein vakaan tuoton ja mahdollisuuden arvonnousuun. Asuntosijoittaminen on myös riskien hajauttamista, sillä se lisää sijoitussalkun hajauttamista ja pienentää riippuvuutta yksittäisistä osakemarkkinoista. Osakkeissa yksittäisen yhtiön palvelun tai tuotteen kysyntä voi vähentyä merkittävästi tai loppua kokonaan. Asuntojen kysyntä on jatkuvassa nousussa vuosi vuodelta, koska ihmisten on pakko asua jossakin.

Asuntosijoittamisen hyödyt haastavissa markkinoissa

Vaikka taloudellinen tilanne voi olla haastava, asuntosijoittamisen hyödyt voivat olla merkittäviä. Asuntosijoittaminen tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden saada jatkuvaa tuottoa vuokratuloista, kun taas osakemarkkinoilla tuotto voi olla epävarmaa ja sijoituksen arvo voi heilua merkittävästi. Lisäksi asunnoissa arvonnousu pitkällä aikavälillä voi tarjota merkittävän tuoton sijoitukselle. Kaupungeissa alueet, jotka ovat helpointa rakennusmaata hyödynnetään ensin ja pikkuhiljaa siirrytään haastavammille alueille. Yleensä haastavammat alueet ovat aina hieman kalliimpia. Tästä syystä usein uudet asunnot ovat hitusen kalliimpia, kuin vanhemmat asunnot. Ajallisesti tulee kuitenkin hetkiä, kun uusien asuntojen rakentaminen tulee niin kalliiksi, ettei niitä rakenneta ja vanhojen asuntojen arvo nousee.

Asuntosijoittamisen riskit ja haasteet

Asuntosijoittaminen ei ole ilman riskejä. Sijoittajien on ymmärrettävä, että asuntojen arvot voivat laskea sekä nousu- että laskusuhdanteessa. Lisäksi asuntosijoittamisessa on muitakin riskejä, kuten vuokralaisen löytämisen riski, korjaus- ja ylläpitokustannukset.

Asuntosijoittaminen kuitenkin elää hieman omaa elämää verrattuna muihin omaisuusluokkiin ja liikkeet markkinoilla on yleensä melko hitaita. Sinä aikana, kun osakemarkkinat voivat laskea 30% asuntojen arvo saattaa vielä nousta 1%. Toisaalta päinvastoin, kun asuntojen arvot voivat laskea tai vuokramarkkina takkuaa niin osakkeiden arvot voivat nousta. Asuntosijoittamisella voi hajauttaa riskiä liittyen osakemarkkinoiden nopeaan markkinaheittelyyn.

Asuntosijoittamisen strategia haastavassa markkinatilanteessa

Asuntosijoittamisessa kannattaa olla pitkäjänteinen. Vuokratuottojen ja arvonnousun yhdistelmä voi tarjota vakaan ja pitkäaikaisen tuoton, mutta se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Sijoittajan on myös varauduttava siihen, että asunnon myyminen ei välttämättä ole nopea prosessi.

Taulukosta näkee, että osakemarkkinoilla kaavion kulmakerroin käy tällöin silloin miinuksen ja plussan puolella. Asuntomarkkinoilla kulmakerroin on jatkuvasti plussan puolella. Lähivuosina kulmakerroin asunnoissa on kuitenkin tasaantumaan päin. Kaavioista ei voi tehdä isoja johtopäätöksiä, mutta yleistyksenä voidaan todeta, että asuntosijoittamisella voi pärjätä huonossa ja hyvässä markkinassa, jos sijoittajan strategia perustuu arvonnousuun.

Yhteenveto

Vaikka asuntosijoittaminen voi olla haastavaa, sen hyödyt ovat selkeät. Hyvällä strategialla ja pitkäjänteisellä sijoittamisella se voi tarjota merkittävän tuoton sijoitukselle, vaikka markkinatilanne olisi haastava. Se voi myös tarjota sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa riskejään ja lisätä sijoitussalkkunsa vakautta.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut