Asuntosijoittaminen aluetuntemus

Johdanto

Oman sijoitusalueen tuntemus on erittäin arvokasta asuntosijoittamisessa. Kotikenttäedun avulla sijoittaja erottaa helpommin hyvät ja huonot sijoitusmahdollisuudet. Tutussa ympäristössä toimiminen helpottaa kohteiden hallinnointia, kuten vuokraamista.

Alueen tuntemus ja seuranta

Alueen tuntemus helpottaa sijoittajan ymmärrystä kohteen hyvistä ja huonoista puolista. Oman alueen kaupunginosien ja niiden trendien tuntemus auttaa karsimaan kohteet, jotka eivät sovi sijoittajan strategiaan tai taitotasoon. Vähäriskiset kohteet yleensä vaativat sijoittajalta vähemmän osaamista ja tietämystä asuntosijoittamisesta sekä käytettävää aikaa. Riskisemmät kohteet ovat yleensä haastavampia ja vaativat enemmän aikaa ja huomiota.

Kaupunkien keskustat

Yleensä kaupunkien keskustoissa asuntojen arvot pysyvät samana tai nousevat hieman. Keskustojen asuntojen hinnat ovat korkeammat, joten asunnon osto vaatii enemmän pääomaa kuin laitakaupungilla. Keskusta-asunnoissa vuokratuotto on yleensä matalampi kuin keskustan ulkopuolella, mutta asunnonarvonnousu on todennäköisempää, kuin keskustan ulkopuolella. Usein kaupunkien keskustaan haluavat vuokralaiset, jotka arvostavat sijaintia ja sen tuomia etuja, kuten palveluiden runsautta  ja lyhyttä välimatkaa palveluihin.

Keskustassa asuvat vuokralaiset tarvitsevat harvemmin autopaikkaa, joten keskustassa autopaikka ei ole välttämätön, jos haluaa vuokrata asunnon. Vuokralaiset, jotka tarvitsevat autopaikan, eivät aina ole valmiita maksamaan siitä niin paljon kuin keskustan ulkopuolella. Esimerkiksi Jyväskylän keskustassa autopaikka voi maksaa +100 €/kk, kun taas Keljossa se voi olla vain 10 €/kk. Keskustan asukkaat suosivat pieniä asuntoja, kuten yksiöitä tai kaksioita.

Keskustan ulkopuolella

Keskustan ulkopuoliset asunnot ovat usein halvempia ja tarjoavat korkeampaa vuokratuottoa kuin keskusta-asunnot. Vuokralaisprofiili eroaa myös hieman keskustan ulkopuolella ja kaupungin keskustassa. Keskustan ulkopuolella autopaikan kysyntä ja merkitys kasvaa. Asuntojen koko muuttuu hieman isommaksi, ja kaksioille ja kolmioille voi olla enemmän kysyntää kuin yksiöille.

Hallinnointi

Oman alueen tuntemus helpottaa myös asuntojen hallinnointia. Asuntosijoittajan on helpompi vuokrata, ylläpitää ja hallita kohteita, jotka sijaitsevat lähellä hänen omaa asuinpaikkaansa. Paikallistuntemus auttaa myös hahmottamaan alueen yleisen vuokratason ja kilpailutilanteen.

Paikalliset palvelut yleisesti

Paikallisten palveluiden, kuten kiinteistövälittäjien, isännöitsijöiden, remonttifirmojen ja muiden ammattilaisten tuntemus on tärkeää asuntosijoittajalle. Hyvät yhteistyökumppanit voivat auttaa asuntosijoittajaa löytämään parhaat kohteet, hoitamaan vuokrasuhteita ja ylläpitämään asuntoja.

Alueen trendit ja niiden hyödyntäminen

Kaikilla alueilla on yleensä jokin trendi, joko vuokramarkkinassa tai asuntojen hinnassa. Asunnon arvonkehitys voi olla negatiivinen, mutta alueen vuokrataso voi nousta tai tyhjiä kuukausia ei ole lainkaan korkean kysynnän vuoksi. Seuraamalla rakentamista ja alueen uutisia voi havaita, mikäli alueelle tulee merkittäviä uusia palveluita. Palveluiden tulo yleensä parantaa alueen imagoa ja siten nostaa alueen arvoa ja parantaa vuokramarkkinaa.

Yksittäiset vaikuttavat asiat

Oman alueen tuntemus voi auttaa sijoittajaa tunnistamaan yksittäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat asuntojen arvoon ja kysyntään. Esimerkiksi koulujen, päiväkotien, kauppojen ja liikenneyhteyksien läheisyys voi vaikuttaa merkittävästi asunnon vetovoimaan ja siten myös sen arvoon. Lisäksi esimerkiksi tulevat rakennusprojektit tai suunnitelmat voivat vaikuttaa alueen tulevaisuudennäkymiin.

Aluetuntemus auttaa sijoittajaa tunnistamaan ne alueet, jotka ovat nousevia ja joihin kannattaa sijoittaa. Nousutrendit voivat johtua esimerkiksi uusista kaavoista, infrastruktuurin parantumisesta, palveluiden kehittymisestä tai alueen yleisen vetovoiman kasvusta.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että aluetuntemus on asuntosijoittamisessa menestyksen avain. Parhaat sijoitusmahdollisuudet löytyvät, kun sijoittaja tuntee alueen hyvin ja osaa tehdä oikeita valintoja kohteiden suhteen. On tärkeää panostaa aikaa alueen tuntemiseen ja seurata sen kehitystä jatkuvasti, jotta sijoitustoiminta onnistuu parhaiten.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut