Asuntosijoittajaprofiilin tuntemus

Johdanto

Erilaiset asuntosijoittajat harvemmin valitsevat jotain profiilia vaan heidät voidaan määritellä heidän piirteiden mukaan johonkin sijoittajaprofiiliin. Sijoittajaprofiilit eroavat yleensä toimintatapojen, riskinottokyvyn, aikaresurssien ja tavoitteiden perusteella. Varsinkin asuntokaupassa on hyödyllistä tietää, millainen vastapuoli asuntokaupassa on, jotta voi tehdä parempia kauppoja.

Asuntosijoittajaprofiilien tyypit

Asuntosijoittajaprofiilit ja strategiat voidaan jakaa niiden aktiivisuuden ja riskin mukaan. Usein aloittelevat sijoittajat suosivat passiivista lähestymistapaa, mutta kun sijoitusportfolio kasvaa, sijoittaminen muuttuu usein ammattimaisemmaksi ja aktiivisemmaksi.

Passiivinen Sijoittaja

Passiivinen sijoittaja keskittyy asuntoihin pitkällä aikavälillä, tavoitteenaan useimmiten vuokratulojen kerryttäminen. Heidän fokuksensa on luoda vakaa kassavirta minimoiden samalla riskit. Tällaiset sijoittajat saattavat valita asuntoja, jotka eivät vaadi paljon ylläpitoa tai hallintaa. Monet passiiviset sijoittajat ovat työssäkäyviä, ja asuntosijoitukset toimivat lisätulon lähteenä. Heillä ei välttämättä ole resursseja tai halua tehdä asuntosijoittamisesta päätoimista, ja he saattavat ulkoistaa joitain toimintoja, kuten vuokrauksen ja remontoinnin.

Aktiivinen Sijoittaja

Aktiivinen sijoittaja osallistuu aktiivisesti asuntosijoitustensa hallintaan ja kehittämiseen. He ovat usein mukana päivittäisissä toiminnoissa, kuten vuokrauksessa, korjauksissa ja ylläpidossa, ja etsivät aktiivisesti uusia sijoitusmahdollisuuksia. Aktiivinen sijoittaja on usein kiinnostuneempi korkeammista tuotoista ja on valmis käyttämään enemmän aikaa asuntosijoittamiseen.

Flippaaja

Flippaaja on sijoittaja, joka keskittyy ostamaan asuntoja, kunnostamaan ne ja myymään ne lyhyellä aikavälillä voittoa tavoitellen. Flippaajat ovat yleensä valmiita ottamaan suurempia riskejä ja keskittyvät korkeisiin tuottoihin. He ovat usein enemmän myyntihenkisiä, kuin niinkään sijoittajia. Usein flippaajana voi pärjätä ihan hyvin, jos löytää kohteita, jossa voittomarginaalia niin paljon, että vaikka flippaus ei onnistuisi niin tappiota ei hirveämmin tule. Huonossa skenaariossa asunnon voi aina laittaa vuokralle ja odottaa, että asunnon saisi myöhemmin myytyä. 

Asuntokaupassa on hyvä tietää, millainen vastapuoli on

Asuntokaupassa on tärkeää ymmärtää, millainen sijoittaja ostaja tai myyjä on. Eri sijoittajilla on erilaiset tarpeet ja mieltymykset, ja asunto, joka sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle.

Uudiskohde, joka ei vaadi paljon huoltoa ja tuottaa tasaista vuokratuloa, voi olla houkutteleva passiiviselle sijoittajalle. He arvostavat helppoutta ja ovat valmiita maksamaan enemmän asunnosta, joka sopii heidän strategiaansa. Aktiivinen sijoittaja taas ei ehkä näe samanlaista arvoa kohteessa, koska he etsivät aktiivisempaa roolia sijoituksissaan.

Toisaalta, asunto, joka vaatii paljon remonttia, ei ehkä kiinnosta passiivista sijoittajaa. He eivät halua käyttää aikaa ja vaivaa remontointiin, joten he eivät ole valmiita maksamaan paljoa tällaisesta asunnosta. Flippaaja sen sijaan näkee mahdollisuuden, hän voi remontoida asunnon ja myydä sen voitolla. Flippaaja on usein valmis tekemään nopeat kaupat ja maksamaan kohtuullisen hinnan tai alennetun hinnan.

Joskus on viisasta olla tekemättä kauppaa heti ensimmäisen kiinnostuneen osapuolen kanssa. On hyvä odottaa, että löytyy ostaja, jolle asunto sopii paremmin ja joka on valmis maksamaan siitä paremman hinnan. Tai ehkä tavoitteena on sujuva kaupankäynti ilman monimutkaisia neuvotteluja.

Ostajana, kun tiedät myyjän profiilin ja tilanteen, voit neuvotella tehokkaammin ja tehdä tarjouksia, jotka vastaavat myyjän tarpeita ja tavoitteita. Esimerkiksi, jos tiedät, että myyjä on flippaaja, joka haluaa nopeasti myydä, voit saada tarjottua hieman alemman hinnan, mutta samalla sanoa että olet valmis tekemään kaupat nopeasti. Toisaalta, jos tiedät että myyjällä ei ole kovin kiire asunnon myynnissä ei kannata sinunkaan indikoida, että sinulla olisi hirveä kiire toteuttaa kaupat.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut