Asuntosijoittajana taloyhtiössä: Miksi kannattaa vaikuttaa taloyhtiön asioihin

Johdanto

Asuntosijoittajana taloyhtiössä toimiminen tai ainakin taloyhtiön toiminnan seuraaminen on merkittävä osassa asuntosijoittamista. Taloyhtiön kokouksiin osallistuminen ja aktiivinen rooli taloyhtiön päätöksenteossa voi vaikuttaa merkittävästi sijoituksen tuottoon ja riskienhallintaan. Tässä artikkelissa käsitellään syitä, miksi asuntosijoittajan kannattaa olla aktiivinen taloyhtiön asioissa.

Taloyhtiön päätöksenteon merkitys asuntosijoittajalle

Taloyhtiön päätökset vaikuttavat sijoituksen arvoon

Taloyhtiön päätökset, kuten isot remontit tai yhtiövastikkeen muutokset, voivat vaikuttaa suoraan asunnon arvoon ja tuottoon. Asuntosijoittajana on suotavaa olla mukana päätöksenteossa, jotta voi vaikuttaa näihin asioihin ja suojata sijoituksensa arvoa. Sekin, että taloyhtiökokouksessa ei ole äänessä vaan sivussa seuraajana on opettavaista. Tarpeeksi monessa kokouksessa tai remonttia seuranneena voi alkaa ottamaan jo puheenvuoroja.

Taloyhtiön hallituksessa on vaikutusvaltaa

Taloyhtiön hallituksessa toimiminen antaa asuntosijoittajalle mahdollisuuden vaikuttaa taloyhtiön päätöksiin suoraan. Hallituksessa toimiminen on myös hyvä tapa verkostoitua ja sijoittajien kanssa ja oppia uutta. Verkostoituminen voi myös auttaa uusien kohteiden ja mahdollisuuksien löytämisessä.

Rahoitusvastikkeen Tulouttaminen Taloyhtiössä

Rahoitusvastikkeen tulouttaminen on yksi taloyhtiön taloudenhoitoon liittyvä päätös, jolla voi olla merkittävä vaikutus asuntosijoittajan tuottoihin. Rahoitusvastike on osa yhtiövastiketta, jolla katetaan taloyhtiön lainojen korkoja ja lyhennyksiä. Jos taloyhtiö päättää tulouttaa rahoitusvastikkeen, se tarkoittaa käytännössä sitä, että rahoitusvastike muuttuu verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi.

Asuntosijoittajana voit vaikuttaa rahoitusvastikkeen tulouttamiseen esimerkiksi ehdottamalla asiaa taloyhtiön hallitukselle tai tuomalla asian esille yhtiökokouksessa. On tärkeää perustella ehdotus hyvin ja tuoda esille sen hyödyt sekä taloyhtiölle että asuntosijoittajille. Rahoitusvastikkeen tulouttaminen voi esimerkiksi parantaa taloyhtiön taloudellista tilannetta ja tehdä asunnoista houkuttelevampia sijoituskohteita.

Taloyhtiön kokoukset

Taloyhtiön kokouksissa tehdään tärkeitä päätöksiä

Taloyhtiön kokouksissa tehdään päätökset, jotka vaikuttavat kaikkiin taloyhtiön asukkaisiin ja asuntojen omistajiin. Kokouksissa päätetään esimerkiksi taloyhtiön budjetista, tulevista remonteista ja yhtiövastikkeen suuruudesta. Nykyään taloyhtiön kokouksiin voi osallistua etänä esimerkiksi Teamsin avulla, joten pitkät välimatkatkaan ei ole enää este olla osallistumatta kokouksiin.

Taloyhtiön korjaukset ja asuntosijoittaja

Taloyhtiön korjaussuunnitelmiin perehtyminen on tärkeää asuntosijoittajalle, sillä ne vaikuttavat suoraan sijoituksen tuottoon. Hyvään kiinteistönpitoon kuuluu, että korjaukset tehdään ajoissa ja valmistellusti. Hyvä korjaussuunnittelu kattaa paljon pidemmän aikavälin kuin asunto-osakeyhtiölain vaatiman 5-vuotis-kunnossapitotarveselvityksen. Taloyhtiön kokouksissa monesti pohditaan milloin mitäkin tutkimuksia tarvitaan tehdä, jotta remontteja osataan tehdä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.

Asuntosijoittaja ja taloyhtiön yhteisö

Asuntosijoittajana on suotavaa tulla tutuksi taloyhtiön muiden osakkaiden ja isännöitsijän kanssa. Yhtiökokous on mainio paikka tutustua muihin osakkaisiin sekä isännöitsijään. 

Yhteenveto

Asuntosijoittajana taloyhtiön asioihin vaikuttaminen ja taloyhtiön kokouksiin osallistuminen on suotava osa sijoitusstrategiaa. Taloyhtiön päätökset voivat vaikuttaa suoraan sijoituksen arvoon ja tuottoon. Taloyhtiön hallituksessa toimiminen ja taloyhtiön kokouksiin osallistuminen antaa asuntosijoittajalle mahdollisuuden vaikuttaa näihin päätöksiin ja suojata sijoituksensa arvoa. Lisäksi taloyhtiön kokouksissa on mahdollisuus verkostoitua muiden asukkaiden ja asuntosijoittajien kanssa, mikä voi avata uusia mahdollisuuksia ja tuoda arvokasta tietoa asuntosijoittamisesta.

Asuntosijoittajana on hyvä ymmärtää, että aktiivinen rooli taloyhtiössä ei ole vain oikeus, vaan myös suotavaa. Asuntosijoittajan tulee olla aktiivinen osa taloyhtiön yhteisöä ja osallistua aktiivisesti taloyhtiön asioihin. Tämä ei ainoastaan suojaa sijoitusta, vaan myös parantaa taloyhtiön yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä.

Asuntosijoittajana taloyhtiössä toimiminen on suotava osa sijoitusstrategiaa. Se vaatii aktiivista osallistumista ja ymmärrystä taloyhtiön toiminnasta. Asuntosijoittajan tulee olla valmis investoimaan aikaa ja energiaa taloyhtiön asioihin, jotta hän voi vaikuttaa positiivisesti taloyhtiön toimintaan ja siten myös oman sijoituksensa arvoon.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut