Yhtiövastikkeen, hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen ymmärtäminen

Yhtiövastike

Yhtiövastike on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan kuukausittain maksama summa, joka kattaa yhtiön ylläpidon kustannukset. Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen yhteenlasketusta summasta.

Hoitovastike

Hoitovastike on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan maksama maksu, joka kattaa kiinteistön tai taloyhtiön ylläpitokuluja. Näitä kuluja ovat muun muassa lämmitys, sähkö, isännöinti, kiinteistönhuolto, siivous ja vakuutus. Hoitovastikkeen suuruuteen vaikuttavat yhtiön ylläpitokustannukset, kuten kiinteistön ikä, kunto ja sijainti. Yhtiövastikkeeseen voi sisältyä myös lisäpalveluja, kuten kaapeli-TV, laajakaista tai vesi, joiden kustannukset voivat vaihdella asuntoyhtiöittäin.

Hoitovastikkeen määräytyminen ja vaikutus verotukseen

Yhtiökokous päättää hoitovastikkeen määrästä taloyhtiössä. Ennen yhtiökokousta taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä laativat talousarvion, joka toimii päätöksenteon pohjana. Asuntosijoittaja voi vähentää hoitovastikkeen vuokratulostaan verotuksessa, mutta vähennys tulee tehdä samana vuonna, jona hoitovastike on maksettu. Keskimäärin voidaan todeta, että kohtuullinen hoitovastike sijoittuu 4-5 €/m² välille.

Rahoitusvastike

Taloyhtiö voi ottaa taloyhtiölainaa korjaus- tai rakennustöitä varten. Tällöin taloyhtiö kerää rahoitusvastiketta osakkailtaan, jolla katetaan lainojen korot, kulut ja lyhennykset. Rahoitusvastike voidaan vähentää vuokratulon verotuksessa, mikäli taloyhtiö on tulouttanut sen. Rahastoitava vastike kasvattaa sijoittajan hankintahintaa, eikä rahoitusvastiketta voi vähentää sijoittajan omassa verotuksessa kuin vasta asunnon myyntihetkellä.

Tonttivastike

Tonttivastiketta maksetaan, mikäli taloyhtiö sijaitsee vuokratontilla. Se kattaa tontin vuokrakulut. Vuokratontin lunastaminen taloyhtiölle on mahdollista, jolloin taloyhtiö vapautuu tontin vuokran maksamisesta. Jos vuokratontilla ei ole lunastusmahdollisuutta, sisältyy vuokra hoitovastikkeeseen.

Alv-vastike: arvonlisäverovelvollisten tilojen kustannusten kattaminen

Taloyhtiössä voi olla osakastiloja, jotka ovat arvonlisäverovelvollisessa käytössä. Näissä tiloissa voi olla hoito- ja rahoitusvastikkeena alv-vastike, jossa arvonlisäverovelvollinen osuus on eritelty. Arvonlisäverovelvollisessa tilassa olevan osuuden voi vähentää, joten vastiketaso on yleensä hieman normaalia pienempi. Asunto-osakeyhtiössä arvonlisäverovelvollisessa käytössä olevat tilat ovat usein pohjakerroksessa sijaitsevia liiketiloja, toimistoja tai majoitustoiminnan piirissä olevia asuntoja.

Vastiketaso: taloyhtiön vastikkeiden vaikutus vuokratuottoon

Taloyhtiön vastiketasolla on suora vaikutus vuokratuottoon. Korkea vastiketaso vähentää vuokratuottoa, kun taas matala vastiketaso voidaan nähdä positiivisena asiana. Kuitenkin asia ei ole aina näin yksinkertainen. Taloyhtiö kattaa kuluja vastikkeilla ja voi kerätä niitä puskurina tulevia remontteja varten. Korkea vastiketaso voi kertoa hyvästä taloyhtiöstä, joka ennakoi remontteja, mutta se voi myös kertoa huonosta taloyhtiöstä, jossa remontteja ei ole tehty.

Talousarvio: taloyhtiön tulojen ja menojen arviointi

Taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus laativat talousarvion taloyhtiölle, joka esitetään yhtiökokouksessa. Talousarviossa arvioidaan taloyhtiön tulot ja menot seuraavalle tilikaudelle. Talousarvion pohjalta tehdään esitys taloyhtiön osakkaille perittävistä vastikkeista, kuten hoito- ja pääomavastikkeista.

Yhtiövastikkeen merkitys asunnon omistajalle ja vuokranantajalle Yhtiövastike on tärkeä kriteeri asunnon omistajalle ja vuokranantajalle. Omistusasujalle yhtiövastike on suoraan verrannollinen asumisen kustannuksiin, kun taas vuokranantajalle se vaikuttaa suoraan vuokratuottoon ja sijoituksen tuottoon. Yhtiövastikkeen koostumus ja suuruus voivat vaihdella eri asuntoyhtiöissä, joten on tärkeää tutkia vastikkeen eri osatekijät ennen asunnon hankintaa tai vuokraamista.

Yhtiövastikkeen muodostumista kannattaa seurata säännöllisesti, sillä taloyhtiön tilanne voi muuttua ajan myötä. Esimerkiksi uudet investoinnit, kuten putkiremontti tai julkisivun kunnostus, voivat vaikuttaa yhtiövastikkeeseen. Taloyhtiön yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön talousarvio ja vastikkeiden määrä, joten osakkaan kannattaa osallistua kokouksiin ja seurata yhtiön talouden kehitystä.

Yhtiövastikkeiden vertailu eri asuntoyhtiöiden välillä voi auttaa hahmottamaan, millainen yhtiövastike on kohtuullinen ja millainen on poikkeuksellisen korkea tai matala. On kuitenkin tärkeää muistaa, että yhtiövastike ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa asunnon arvoon ja asumisen kustannuksiin. Myös asunnon sijainti, kunto ja taloyhtiön palvelut vaikuttavat asumisen kokonaiskustannuksiin ja asunnon arvoon. 

Yhteenveto

Yhtiövastike, hoitovastike ja rahoitusvastike ovat keskeisiä käsitteitä asunto-osakeyhtiössä tai kiinteistöosakeyhtiössä. Ymmärtämällä näiden vastikkeiden merkityksen ja niiden vaikutukset taloyhtiön talouteen sekä vuokratuottoon auttaa sijoittajia ja asukkaita tekemään parempia päätöksiä asuntoihinsa

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut