Miksi korottaa vuokraa?

Vuokrasopimukset voivat olla pitkiä, jonka aikana yleinen vuokrataso voi muuttua. Vuokrankorotus mahdollistaa, vuokratason muutoksen vuokrasopimuksen aikana. Yleisesti vuokratasot nousevat varsinkin suurimmissa kaupungeissa.

Vapaa rahoitteiset

Vuokrankorotus voi tapahtua sopimalla vuokrankorotuksesta erikseen vuokralaisen kanssa tai vuokrasopimuksessa on määritetty erikseen vuokrankorotusehdot. Yleensä vuokrasopimusten mukaiset vuokrankorotukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokrankorotuksen tavat määritellään vuokrasopimuksessa kohdassa vuokrankorotusehto. Vuokranantaja ei voi itse päättää milloin ja kuinka paljon vuokra nousee, vaan vuokrasopimuksessa tulee olla määritelty vuokran tarkistamisen ajankohta. Vuokrasopimuksessa olevana ajankohtana vuokranantaja voi korottaa vuokraa, kunhan vuokrankorotus on tarpeeksi perusteltu ja perustelut yksilöity. Yleensä vuokrankorottaminen on vaikeaa perustella, joten useimmiten vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Elinkustannusindeksi on indeksi, joka kuvaa hintojenkehitystä. Kun palveluiden ja tuotteiden hinta nousee, kasvaa elinkustannusindeksi ja päinvastoin. Vuokrasopimukseen voidaan määritellä, kuinka paljon vuokraa voidaan nostaa elinkustannusindeksin noustessa. Vuokran sitominen elinkustannusindeksiin on yleensä suosituin vaihtoehto.

Mikäli vuokrasopimuksessa ei ole määriteltyä vuokrankorotustapaa, voidaan vuokraa korottaa tasokorotuksella. Tasokorotuksesta olisi hyvä neuvotella vuokralaisen kanssa 6 kuukautta ennakkoon. Tasokorotus tulisi olla kohtuullinen, eikä se saa olla enempää kuin 15 prosenttia.

ARA

ARA rajoitteisissa kohteissa noudatetaan omakustannusperiaatteista vuokranmääritystä. Omakustannusperiaatteinen vuokranmääritys tarkoittaa vuokran enimmäismäärää, jolla katetaan kohteen hoito- ja rahoituskulut. ARA asuntojen vuokraus on yleishyödyllistä toimintaa, jolla ei tarkoitusta tehdä voittoa. Omakustannusperiaate ei aseta kattoa vuokrien enimmäiskorotukselle. Jos kulut nousevat korkean inflaation ja palveluiden kallistumisen takia esimerkiksi 20% on vuokria myös mahdollista korottaa samassa suhteessa 20%.

Lisää artikkeleitä

21.07.2022