Varoituksen antaminen vuokralaiselle

Johdanto

Vuokranantajana voi tulla tilanne vastaan, jossa isännöitsijä on laittanut vuokranantajalle viestin häiritsevästä käyttäytymisestä vuokra-asunnossa. Vuokralainen voi olla aiheuttanut häiriötä vahingossa, mutta vuokranantajan olisi hyvä lähettää tällaisessa tilanteessa varoitus vuokralaiselle.

Miksi vuokralaista tulee varoittaa?

Vuokralaisen varoittaminen on ensimmäinen askel ongelman ratkaisemisessa. Se on tapa kommunikoida vuokralaiselle, että heidän toimintansa ei ole sopivaa tai hyväksyttävää. Vuokralainen on voinut aiheuttaa tietämättään häiriötä tai ei tiennyt, että hänen toimintansa ei ollut suotavaa. Varoitus antaa vuokralaiselle mahdollisuuden korjata toimintansa ja välttää mahdolliset seuraamukset.

Vuokralaisen varoittaminen on välttämätön ja todistettava vaihe, jos vuokrasopimus halutaan purkaa vuokralaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Pelkkä varoituksen lähettäminen ei riitä, vaan on varmistettava, että vuokralainen on todella saanut varoituksen. Tämä varmistus voidaan saada esimerkiksi postilta, jos varoitus on lähetetty kirjeitse. Sähköpostilla lähetettyyn varoitukseen voidaan lisätä ilmoitus, joka kertoo, kun sähköposti on avattu, tai pyytää vuokralaista vahvistamaan sähköpostin vastaanottaminen.

Milloin vuokralaista tulee varoittaa?

Vuokralaista tulee varoittaa, kun he rikkovat vuokrasopimuksen ehtoja. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vuokran myöhästymistä, häiriökäyttäytymistä tai asunnon huonosta kunnosta huolehtimista tai muuten rikkonut vuokrasopimusta. On tärkeää, että vuokranantaja tunnistaa nämä tilanteet ja toimii niiden mukaan.

Miten vuokralaista varoitetaan?

Vuokralaisen varoittaminen tulisi tehdä kirjallisesti. Tämä varmistaa, että molemmat osapuolet ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja että vuokranantaja voi tarvittaessa todistaa varoituksen antamisen. Kirjallinen varoitus tulisi lähettää sähköpostitse tai kirjeitse.

Mitä varoituksen tulisi sisältää?

Varoituksen tulisi sisältää selkeä kuvaus rikkomuksesta, viittaus vuokrasopimuksen rikottuun kohtaan ja aikaraja, jonka kuluessa vuokralaisen tulee korjata toimintansa. Lisäksi varoituksessa tulisi mainita mahdolliset seuraamukset, jos vuokralainen ei noudata varoitusta.

  • Vuokralaisen tiedot
  • Vuokranantajan tiedot
  • Selkeästi syy miksi varoitus annetaan
  • Seuraukset mikäli vuokrasopimuksen ehtoja rikkova toiminta asunnossa jatkuu
  • Päiväys ja allekirjoitus

Esimerkiksi, jos vuokralainen on myöhässä vuokranmaksussa, varoitus voisi olla seuraavanlainen:

”Terve [Vuokralaisen nimi],

Huomasin, että vuokranne on myöhässä. Vuokrasopimuksen mukaan vuokra tulee maksaa kuukauden ensimmäisenä päivänä. Pyydämme teitä maksamaan myöhässä olevan vuokran viimeistään viikon kuluessa tästä varoituksesta. Jos vuokraa ei makseta määräajassa, rupeamme ryhtymään toimenpiteisiin, jotka voivat johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen ja vuokran perintään.

Ystävällisin terveisin, [Vuokranantajan nimi]

1.1.2023″

Esimerkki, jos vuokralainen on aiheuttanut häiriötä: 

Terve [Vuokralaisen nimi],

Olemme saaneet ilmoituksia, että asunnostanne on kuulunut häiritsevää melua. Taloyhtiön sääntöjen mukaan asunnossa tulee noudattaa yleistä järjestystä ja hiljaisuutta. Pyydämme teitä huomioimaan naapurit ja välttämään melun aiheuttamista, erityisesti hiljaisuuden aikaan.

Mikäli häiritsevä melu jatkuu, meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka voivat johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Ystävällisin terveisin, [Vuokranantajan nimi]

1.1.2023″

 

Mitä tapahtuu varoituksen jälkeen?

Varoituksen jälkeen vuokranantajan tulee seurata tilannetta. Jos vuokralainen korjaa toimintansa, ei jatkotoimenpiteitä tarvita. Jos vuokralainen ei noudata varoitusta, vuokranantaja voi harkita vuokrasopimuksen purkamista ja muita tarvittavia toimenpiteitä.

Yhteenveto

Vuokralaisen varoittaminen kannattaa tehdä heti, kun olet itse saanut valituksia muilta häiriökäyttätymisestä vuokra-asunnossasi. Varoittaminen antaa tiedon vuokralaiselle, että heidän toimintansa ei ole sopivaa tai hyväksyttävää. Varoitus antaa vuokralaiselle mahdollisuuden korjata toimintansa ja välttää mahdolliset seuraamukset. Vuokralaisen varoittaminen tulisi tehdä kirjallisesti ja varoituksen tulisi sisältää selkeä kuvaus rikkomuksesta, viittaus vuokrasopimuksen rikottuun kohtaan ja aikaraja, jonka kuluessa vuokralaisen tulee korjata toimintansa.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut