Taloyhtiölainat sijoituskohteena

Johdanto

Taloyhtiölainoista on ollut jo pidemmän aikaa paljon puhetta. Keskustelua on pääosin ohjannut pienillä marginaaleilla lainaavat pankit, jotka ovat paikoitellen pelotelleet ihmisiä lainoihin liittyvistä riskeistä. Todellisuudessa taloyhtiöt kuitenkin aika ajoin tarvitsevat rahoitusta. Löysää rahaa ei ole markkinoilla, koska jokaisen luottopäätöksen pohjaksi pankit tarkistavat tarkoin luotonottajan taloudellisen tilanteen. Lainanantajalle yhtiölainojen riskitaso on pienempi kuin yksittäisen osakkaan lainoittaminen.

Millaisia tuotteita yhtiölainat ovat sitten sijoitusmielessä?

Yhtiölainassa sijoittaja saa korkotuottoa. Taloyhtiö maksaa sijoittajalle lainanlyhennyksen ja korkotuoton useamman kerran vuodessa. Velkapaperissa on laina-aika, jonka aikana korkoa saa ja velan pääoma tulee kokonaan maksetuksi

Riskitaso

Yhtiölainojen riskitaso on pienempi kuin suora oman pääoman ehtoinen asuntosijoittaminen. Markkinoilla riski ja tuotto ovat symmetrisiä ja näin yhtiölainat eivät ole tuotteita, joista saa parasta tuottoa. Hyvä puoli on, että tuotto on vakaata. Yhtiölainoja lyhennetään usein tasaisesti useamman kerran vuodessa samalla koron maksun yhteydessä. Yhtiölainoissa sidottu pääoma pienenee lainan ikääntyessä. Yhtiölainat eivät usein ole muodoltaan bullet-lainoja.

Lainoitus

Asuntosijoittamisessa velkavipu pienenee ajan saatossa, kun laina lyhenee sijoitusaikana. Näin asuntosijoittamisessa velkavivutettu tuotto on yleensä suurin alussa ja pienin lainan loppuvaiheessa. Yhtiölainassa yhtiölainan pääoma pienenee aina lainanlyhennyksen yhteydessä. Tuottoa mahdollista parantaa velkavivulla, jos lainaa saa. Sijoituslainassa suurin osa pääomasta palautuu takaisin sijoittajan käyttöön ennen kuin laina-ajan loppumista, joten uusia sijoituskohteita voi etsiä reilusti ennen laina-ajan loppumista.

Yhtiölainoissa lainanottajana on taloyhtiö. Taloyhtiöissä on usein hajautettu omistus ja monia maksajia. Näin riski maksukyvyttömyydestä on pienempi kuin esimerkiksi yksittäisen tahon lainoittamisessa. Maksukyvyttömyys on oikeastaan ainoa riski. Normaalissa tilanteissa ei ole riskiä, että arvo muuttuisi negatiivisesti. Vuonna 2022 omistusten arvonlaskut ovat olleet laajoja monissa sijoitusluokissa kuten osakkeissa ja kryptovaluutoissa.

Yhtiölainojen vakuudet on yleensä sidottu yhtiön omistamaan omaisuuteen kuten tonttiin tai vuokraoikeuteen. Yhtiölainan antaja saa yleensä kiinnitysvakuuden, joka on vähintään lainan suuruinen, mutta voi olla myös korkeampi.

Sijoitustuotteena yhtiölaina on yksinkertainen ja helppohoitoinen. Maksajia on yksi ja laskutusväli on yleisesti joko 3 kk tai 6kk. Yhtiölainaan sijoittaminen on työmäärältään pieni. Yhtiölainansijoittajalta vaaditaan, että sopii maksuista ja seuraa lainasaldoa. Kun lainanottaja on maksanut lainan pois, ei tarvitse sijoitustuotetta laittaa markkinoille myyntiin. Yhtiölainoissa sijoittajan ei tarvitse miettiä mahdollista sijoituskohteen myyntiä sijoitusajan jälkeen.

Yhteenveto

Yhteenvetona yhtiölainat ovat vähäriskisiä, helppohoitoisia ja yksinkertaisia tuotteita. Tuotto ei ole korkea, mutta riskiin suhteutettuna tuotto on mukava.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut