Asuntosijoittaminen: Sijoitusyhtiön kautta vai yksityishenkilönä?

Johdanto

Asuntosijoittaminen on yksi suosituimmista sijoitusmuodoista. Se tarjoaa mahdollisuuden ansaita tasaista passiivista tuloa vuokratuotoista, lisätä varallisuutta ja monipuolistaa sijoitusportfolioa. Asuntosijoittajat voivat kuitenkin valita kahden eri vaihtoehdon välillä: perustaa oma sijoitusyhtiö tai hoitaa sijoitustoiminta yksityishenkilönä. Tässä artikkelissa käsittelemme näiden kahden vaihtoehdon eroja ja hyötyjä.

Sijoitusyhtiö vai yksityishenkilö: Mitkä ovat erot?

Perustaminen

Yksityishenkilönä toimiminen ei vaadi erityisiä lupia tai rekisteröintiä. Asuntosijoittaja voi vain ostaa asunnon ja vuokrata sen. Sijoitusyhtiön perustaminen vaatii sen sijaan enemmän töitä. Sijoitusyhtiön perustamiseen tarvitaan yhtiöjärjestys, perustamissopimus ja kaupparekisteri-ilmoitus.

Vastuu

Yksityishenkilönä toimiminen merkitsee henkilökohtaista vastuuta kaikista sijoitustoiminnasta aiheutuvista riskeistä. Vuokralaisen maksamattomuus tai asunnon tyhjillään seisominen tarkoittaa tilannetta, jossa sijoittaja ei saa tuloja, mutta asunnon kulut juoksevat silti joka kuukausi. Tämä voi johtaa siihen, että sijoittaja joutuu tilanteeseen, jossa hän ei kykene maksamaan kuukausittaista vuokrakustannusta, mutta vastaa silti henkilökohtaisesti niistä. Jos yksityishenkilö ei kykene kattamaan kuluja, velkoja voi periä maksamattomat velat hänen henkilökohtaisesta omaisuudestaan.

Sijoitusyhtiön perustaminen voi tarjota suojaa henkilökohtaiselta vastuulta, sillä yhtiö on erillinen oikeushenkilö. Tämä tarkoittaa, että sijoittajan omaisuus on erillään yhtiön omaisuudesta, ja hänen henkilökohtainen vastuunsa rajoittuu yhtiöön sijoittamansa pääoman määrään.

Verotus

Yksityishenkilönä toimiminen tarkoittaa, että vuokratuloa verotetaan henkilökohtaisena tulona. Sijoitusyhtiön verotus puolestaan riippuu yhtiön muodosta. Osakeyhtiön voitot verotetaan yhtiöverona 20%, kun taas yksityishenkilön voittoja verotetaan henkilökohtaisena pääomatulona 30/34% riippuen tulojen määrästä.  Mikäli yksityishenkilön toiminta alkaa olla suuruudeltaan mittavaa voi verottaja katsoa toiminnan elinkeinoharjoittamisena ja verotus muuttuu ansiotuloperustaiseksi.

Kustannukset

Sijoitusyhtiön perustamiskustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin yksityishenkilönä toimimisessa. Sijoitusyhtiön perustamiseen voi liittyä palkkiota kirjanpidosta, tilintarkastuksesta ja veroneuvonnasta. Yksityishenkilönä toimimisessa kustannukset ovat yleensä alhaisemmat.

Hallinnolliset tehtävät

Yksityishenkilönä sijoittaminen on vähemmän hallinnollista. Yrityksen perustaminen vaatii tiettyjä rekisteröinti- ja raportointivaatimuksia, kun taas yksityishenkilönä voit hoitaa sijoituksia omalla aikataulullasi ja ilman ylimääräistä hallinnollista taakkaa.

Rahoitus

Yrityksen lainan saaminen voi olla vaikeampaa ja lainan korko voi olla yleensä korkeampi kuin yksityishenkilön lainan kohdalla. Yrityksen konkurssin tapauksessa yritys ei pysty suoriutumaan lainanhoitokustannuksista, kun taas yksityishenkilönä sijoittaja vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan lainanhoitokustannuksista ja voi menettää koko omaisuutensa, jos ei pysty selviytymään niistä.

Sijoitusyhtiö vai yksityishenkilö: Mikä on paras vaihtoehto?

Sijoitusyhtiön ja yksityishenkilön välillä ei ole yksiselitteistä vastausta siitä, mikä on paras vaihtoehto. Sijoitusyhtiön perustaminen voi tarjota suojaa henkilökohtaiselta vastuulta ja mahdollistaa verotehokkaamman sijoittamisen, mutta se vaatii myös enemmän byrokratiaa ja korkeampia kustannuksia. Yksityishenkilönä toimiminen voi olla helpompaa ja edullisempaa, mutta se sisältää henkilökohtaisen vastuun ja mahdollisesti korkeamman verotuksen.

Tärkeintä onkin harkita omaa tilannetta ja tavoitteita ennen päätöksen tekemistä. Sijoitusyhtiö voi olla hyvä vaihtoehto, jos sijoitusportfolio on laaja ja sijoittaja haluaa suojautua henkilökohtaiselta vastuulta. Yksityishenkilönä toimiminen voi puolestaan olla hyvä vaihtoehto, jos sijoitusportfolio on pieni ja sijoittaja haluaa välttää ylimääräisiä kustannuksia ja byrokratiaa.

Kaiken kaikkiaan on tärkeää ymmärtää sijoitusyhtiön ja yksityishenkilön väliset erot ja hyödyt ennen päätöksen tekemistä. On suositeltavaa hakea neuvoja ammattilaisilta ja tutkia tarkkaan molempien vaihtoehtojen edut ja haitat ennen päätöksen tekemistä.

Yhteenveto

Asuntosijoittaminen voi olla hyvä tapa ansaita passiivista tuloa ja monipuolistaa sijoitusportfolioa. Sijoitusyhtiön ja yksityishenkilön välillä ei ole yksiselitteistä vastausta siitä, mikä on paras vaihtoehto. Sijoitusyhtiö voi tarjota suojaa henkilökohtaiselta vastuulta ja mahdollistaa verotehokkaamman sijoittamisen, mutta se vaatii myös enemmän byrokratiaa ja korkeampia kustannuksia. Yksityishenkilönä toimiminen voi olla helpompaa ja edullisempaa, mutta se sisältää henkilökohtaisen vastuun ja mahdollisesti korkeamman verotuksen.

Tärkeintä onkin harkita omaa tilannetta ja tavoitteita ennen päätöksen tekemistä. On suositeltavaa hakea neuvoja ammattilaisilta ja tutkia tarkkaan molempien vaihtoehtojen edut ja haitat ennen päätöksen tekemistä.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut