Rahoitusvastike – Rahastointi ja tuloutus

Johdanto

Asuntosijoittajan kannattaa olla tietoinen taloyhtiön kirjanpidon käytännöistä, sillä ne voivat vaikuttaa suoraan sijoituksen tuottoon. Erityisesti suurten korjaushankkeiden yhteydessä tulee huomioida rahastoinnin ja tuloutuksen ero, sillä se määrittää, voiko rahoitusvastikkeen vähentää vuokratulon verotuksessa. Tässä artikkelissa käsitellään rahastoinnin ja tuloutuksen perusteita ja tarjoamme vinkkejä, miten voit vaikuttaa näihin asioihin.

Rahastointi ja tuloutus selitettynä

Rahastoinnissa taloyhtiö kirjaa osakkaiden maksamat rahoitusvastikkeet taseeseen pääomasijoituksina. Tällöin asuntosijoittaja ei voi vähentää niitä vuokratulosta, vaan ne lisätään osakkeiden hankintamenoon ja huomioidaan vasta asunnon myynnin yhteydessä. Tuloutuksessa taas rahoitusvastikkeet kirjataan tuloslaskelmaan, ja asuntosijoittaja voi vähentää ne heti vuokratuloistaan.

Miksi tuloutus on tärkeää asuntosijoittajalle?

Tuloutus on asuntosijoittajalle merkittävä, koska se mahdollistaa rahoitusvastikkeen vähentämisen vuokratulosta heti kuukausittain. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun asuntosijoittaja aikoo pitää asuntoa omistuksessaan pitkään, jolloin vähennyksen hyöty saattaisi muuten realisoitua vasta kymmenien vuosien päästä.

Rahastoinnin ja tuloutuksen merkitys taloyhtiölle

Useimmiten taloyhtiöt rahastoivat rahoitusvastikkeet automaattisesti. Tuloutuksessa taloyhtiön tulee varmistaa, että kulupuoli on tasapainossa tulospuolen kanssa, jotta yhtiö ei joudu maksamaan veroa tuloksestaan. Molempien osakkaiden – asukasosakkaiden ja sijoittajaosakkaiden – maksusuoritukset tulee kirjata samalla tavalla.

Miten vaikuttaa taloyhtiön kirjanpitoon?

Asuntosijoittajan tulee olla aktiivinen, jos hän haluaa vaikuttaa rahastoinnin ja tuloutuksen käytäntöihin. Yksi tapa on toimia taloyhtiön hallituksen jäsenenä. Jos et ole tai et halua olla hallituksessa, esittele asia hallitukselle ja isännöitsijälle. Lopulta yhtiökokous päättää, miten maksusuoritukset kirjataan. On hyvä ottaa asia esille jo hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta, jotta se saa tarvittavan huomion.

Yhteenveto

Asuntosijoittajan kannattaa olla tietoinen rahastoinnin ja tuloutuksen eroista, sillä ne vaikuttavat suoraan sijoituksen tuottoon. Tuloutus on asuntosijoittajalle edullisempi vaihtoehto, sillä se mahdollistaa rahoitusvastikkeen vähentämisen vuokratulosta heti. Taloyhtiön kirjanpidon käytäntöihin voi vaikuttaa olemalla aktiivinen osakas ja ottamalla asian esille taloyhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa.

Muista siis, että rahastoinnin ja tuloutuksen ero on tärkeä asia asuntosijoittajan kannalta. Pidä huolta, että olet perillä taloyhtiösi kirjanpidon käytännöistä ja tee tarvittaessa aloite tuloutuksen puolesta, jotta voit hyödyntää sen tarjoamat verovähennykset parhaalla mahdollisella tavalla.

Rahastointi tarkoittaa rahoitusvastikkeen kirjaamista taloyhtiön taseeseen pääomasijoituksena.  Rahastoitu rahoitusvastike voidaan vähentää vasta asunnon myynnin yhteydessä.

Tuloutus tarkoittaa rahoitusvastikkeen kirjaamista tuloslaskelmaan. Tuloutettu rahoitusvastike voidaan vähentää verotuksessa vuokratulosta kuukausittain.

Voit tarkistaa, onko taloyhtiön rahoitusvastike tuloutettu vai rahastoitu tarkastelemalla yhtiön tilinpäätöstä. Tuloutettu rahoitusvastike näkyy osiossa tuloslaskelma. Rahastoitu rahoitusvastike näkyy osiossa tase.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut