Miksi uudiskohteita ei välttämättä kannata ostaa lähiaikoina?

Johdanto

Uudiskohteiden hankinta on ollut monille sijoittajille houkutteleva vaihtoehto, mutta nykyinen markkinatilanne asettaa uusia haasteita. Rakennuttajat ja kokonaisten talojen tilaajat kohtaavat vuosittain nousevia kustannuksia, joita he pyrkivät siirtämään edelleen sijoittajille tai yksittäisille asunnon ostajille. Tämä artikkeli tarkastelee syitä, miksi uudiskohteiden hankintaa kannattaa harkita erityisen tarkasti nykyisessä taloustilanteessa.

Rakennuskustannusten nousu

Rakennuskustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuosina. Tämä johtuu muun muassa raaka-aineiden hintojen noususta, työvoimakustannusten kasvusta sekä tiukentuneista rakennusmääräyksistä ja ympäristövaatimuksista. Rakennuttajat siirtävät nämä kustannukset usein suoraan asuntojen hintoihin, mikä tekee uudiskohteista kalliimpia ostaa.

Korkojen nousu ja lainaosuudet

Korkotason nousu vaikuttaa suoraan asuntolainojen kustannuksiin. Nykyinen korkotaso on historiallisen korkea, mikä tarkoittaa, että rahoituskulut voivat olla merkittävä osa sijoitusasunnon kuluista. Tämä tekee lainojen hoitamisesta kalliimpaa, ja lainaosuudet nousevat vastaavasti. Esimerkiksi, jos asunnon myyntihinta pysyy samana, mutta lainaosuus kasvaa korkojen nousun myötä, asunnon rahoituskulut voivat nousta merkittävästi. Tämä vähentää sijoittajan saamaa nettotuottoa, koska korkokulut syövät ison osan vuokratuloista.

Vuokratuottojen paineet

Vaikka uudiskohteiden hinnat ja kustannukset nousevat, vuokrat eivät välttämättä seuraa samaa tahtia. Vuokramarkkinoilla kysyntä ja tarjonta vaikuttavat vuokrien tasoon, eikä ole varmaa, että vuokrat voivat nousta riittävästi kattamaan lisääntyneitä kustannuksia. Tämä aiheuttaa paineita sijoittajien tuotto-odotuksiin, sillä korkeammat kustannukset ja pysähtyneet tai hitaasti nousevat vuokrat vähentävät sijoituksen kannattavuutta.

Lisäksi on huomioitava, että suuri osa pienempien asuntojen (1-2 huonetta) vuokralaisista on riippuvaisia asumistuista. Asumistukien taso ei nouse markkinaehtoisesti, vaan poliittisten päättäjien päätöksillä. Tämä asettaa rajoituksia pienten asuntojen vuokrien nousulle. Toisaalta, isommissa ja kalliimmissa asunnoissa asuu enemmän työssäkäyviä henkilöitä, joilla on suurempi ostovoima. Ostovoima liittyy läheisesti palkkoihin, jotka voivat kasvaa talouden kasvaessa. Tästä syystä näiden asuntojen vuokrat voivat nousta jonkin verran ajan myötä. Esimerkiksi vuokrien nousu voi olla 10 vuoden aikana 450 eurosta 500 euroon, mutta tämä 50 euron nousu ei ole merkittävä, kun rahoituskulut saattavat nousta huomattavasti enemmän, esimerkiksi 50 euroa kuukaudessa. Tästä syystä asuntojen vuokrat eivät nouse kovin tasaisesti tai paljon pitkällä aikavälillä, mikä heikentää sijoitusten tuotto-odotuksia.

Heikentynyt vuokratuotto ja arvonnousun tavoittelu

Asuntosijoittamisessa vuokratuoton heikentyminen on merkittävä haaste, sillä vuokrat eivät nouse samassa tahdissa kuin kulut. Tämä on johtanut siihen, että sijoittajat ovat alkaneet hakea tuottoa asuntojen arvonnoususta. Erityisesti 2020-luvulla uudiskohteet olivat houkuttelevia, koska niiden arvonnousua pidettiin todennäköisenä. Nyt tilanne on muuttunut, sillä näköpiirissä ei ole selkeitä ajureita, jotka nostaisivat asuntojen arvoa merkittävästi lähitulevaisuudessa. Jos markkinat eivät ole valmiita maksamaan korkeampia hintoja, arvonnousuun perustuva tuotto-odotus jää toteutumatta, mikä heikentää uudiskohteiden kannattavuutta entisestään.

Markkinatutkimuksen haasteet

Nykyisessä markkinatilanteessa on myös syytä pohtia, onko markkinatutkimus pettämässä. Rakennuttajat saattavat keskittyä enemmän tuotantolähtöiseen ajatteluun kuin asiakaslähtöiseen. Tämä tarkoittaa, että asuntoja rakennetaan enemmän tarjonnan perusteella kuin todellisen kysynnän mukaan. Tällainen tilanne voi johtaa ylitarjontaan, mikä painaa asuntojen hintoja ja vuokria alas, tehden uudiskohteista vähemmän houkuttelevia sijoituskohteita.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut