Mikä on paras viitekorko?

Viitekorkojen merkitys nousevassa korkoympäristössä

Kun kaikki viitekorot olivat nollassa tai negatiivisia, viitekoron valinnalla ei ollut niin paljoa merkitystä. Korkojen nousun myötä viitekoron valinnan merkitys on korostunut. Tämä johtuu siitä, että koron nousu vaikuttaa suoraan lainan korkokuluihin. Mitä korkeampi viitekorko, sitä suuremmat ovat lainan korkokulut.

Viitekorkojen eroavaisuudet

Viitekoroissa on eroja, ja ne vaikuttavat suoraan lainan korkokuluihin. Esimerkiksi 1 kuukauden ja 20 vuoden kiinteiden korkojen välillä on suuri ero. Lyhyellä viitekorolla, kuten 1 kuukauden Euriborilla, korkokulut voivat olla hyvin pienet, jos markkinakorot ovat matalat. Toisaalta pitkällä kiinteällä korolla, kuten 20 vuoden kiinteällä korolla, korkokulut ovat ennustettavissa, mutta ne voivat olla korkeammat kuin lyhyellä viitekorolla.

Viitekoron ja marginaalin suhde

Viitekorko ja marginaali muodostavat yhdessä lainan kokonaiskoron. Marginaali on pankin kate, joka lisätään viitekoron päälle. Marginaali voi vaihdella asiakkaan riskiprofiilin mukaan. Mitä vähäriskisempi asiakas tai hanke, sitä pienempi marginaali.

Esimerkiksi, jos marginaali on 0,75 % ja Euribor on 4 %, niin todellinen rahan hinta on 4,75 %.

Viitekoron valinta

Viitekoron valintaan vaikuttaa monia tekijöitä. Yksi tärkeimmistä on laina-ajan pituus. Mitä pidempi laina-aika, sitä suurempi on riski, että korot nousevat laina-ajan aikana. Tämä riski voidaan minimoida valitsemalla kiinteä korko.

Toisaalta, jos laina-aika on lyhyt, voi olla järkevää valita lyhyt viitekorko, kuten1 kuukauden Euribor. Tällöin hyödytään matalista koroista, mutta ollaan myös valmiita siihen, että korot voivat nousta nopeasti.

Erilaisia viitekorkoja

Euribor-korko

Euribor on yleisin viitekorko asuntolainoissa. Se on euroalueen pankkien välisten talletusten keskimääräinen korko. Euribor on usein edullinen, mutta se voi myös vaihdella merkittävästi.

Euribor-korkoja on useita erilaisia, ja ne eroavat toisistaan koron tarkistusajankohdan perusteella. Euriboreja on viikon (1 vk), kuukauden (1 kk), kolmen kuukauden (3 kk), kuuden kuukauden (6 kk) ja kahdentoista kuukauden (12 kk) pituisia. Näistä 12 kuukauden Euribor on yleisin.

Euribor-korkojen tarkistusajankohta tarkoittaa sitä, kuinka usein korko päivittyy. Esimerkiksi 12 kuukauden Euribor tarkistetaan kerran vuodessa, ja se pysyy samana seuraavaan tarkistuspäivään asti. Tämä tarkoittaa, että jos markkinakorot nousevat tai laskevat tarkistusvälin aikana, se ei vaikuta lainan korkoon ennen seuraavaa tarkistuspäivää. Tämä tuo ennustettavuutta lainan korkokuluihin, mutta toisaalta se voi myös tarkoittaa, että lainan korko ei välttämättä seuraa markkinakorkojen laskua yhtä nopeasti.

Prime-korko

Prime-korko on pankin oma viitekorko, jota käytetään usein yrityslainoissa ja joissakin kulutusluotoissa ja harvemmin asuntolainoissa .Prime-korko on usein vakaa, mutta yleensä kalliimpi kuin Euribor. Tämä johtuu siitä, että prime-korko sisältää pankin oman riskilisän, joka kattaa pankin lainanmyöntämiseen liittyvät kustannukset ja riskit.

Prime-koron korontarkistus tapahtuu pankin oman harkinnan mukaan. Pankki seuraa aktiivisesti markkinakorkojen kehitystä ja voi tarkistaa prime-korkoaan esimerkiksi silloin, kun markkinakorot muuttuvat merkittävästi. Tämä tarkoittaa, että prime-korko voi muuttua laina-ajan aikana.

Prime-korko on yleensä sidottu pankin peruskorkoon, joka on pankin määrittelemä korko. Peruskorko määräytyy markkinakorkojen, erityisesti Euribor-korkojen, sekä pankin omien rahoituskustannusten perusteella. Peruskorko on yleensä kiinteä, mutta pankki voi tarkistaa sitä tarvittaessa.

Prime-korkoon lisätään yleensä marginaali, joka määräytyy asiakkaan riskiprofiilin mukaan. Marginaali on pankin kate, joka lisätään viitekoron päälle. Mitä vähäriskisempi asiakas tai hanke, sitä pienempi marginaali.

Vaihtoehto viitekoroille

Kiinteä korko

Kiinteä korko on korko, joka pysyy samana koko laina-ajan. Kiinteä korko on ennustettava, koska se pysyy samana koko laina-ajan. Se on hyvä vaihtoehto, jos haluaa varmuutta lainan kustannuksista. Kiinteä korko voi olla lainanotto hetkellä kaikista kallein, mutta tulevaisuudessa se voi olla edullinen. 

Yhteenveto

Viitekorko on tärkeä osa lainan kustannuksia. Sen valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten laina-aika, markkinakorot ja oma riskinottokyky. On tärkeää muistaa, että viitekorko on vain yksi osa lainan kustannuksia. Myös lainan marginaali ja muut kulut vaikuttavat lainan kokonaiskustannuksiin.

Joten, mikä on paras viitekorko? Vastaus on yksinkertainen: se, joka parhaiten palvelee sijoittajan tai vuokranantajan tavoitteita ja riskinottokykyä. Paras viitekorko auttaa saavuttamaan sijoittajan taloudelliset tavoitteet ja haluamallaan riskitasolla. Yleisesti asuntosijoittajalle Euribor on ainoa viitekorko, johon pankit antavat lainaa on joko 6kk tai 12kk Euribor.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut