Koron merkitys asuntojen hintoihin

Johdanto

Korolla on merkittävä rooli, joka vaikuttaa suoraan sijoittajien päätöksentekoon, ostovoimaan ja sijoituskohteiden hinnoitteluun. Tässä artikkelissa käsitellään, kuinka korkojen muutokset vaikuttavat asuntosijoittamiseen.

Korkotason vaikutus rahoituskuluihin ja ostovoimaan

Kun korkotaso on matalana, rahoituskulut pysyvät alhaisina. Tämä tarkoittaa, että lainan ottaminen on edullisempaa, mikä puolestaan lisää sijoittajien ja kotitalouksien ostovoimaa. Matalat rahoituskulut mahdollistavat suurempien lainasummien ottamisen, joka näkyy mahdollisuutena hankkia asuntoja korkeammilla hinnoilla. Kun rahoituskulut ovat edulliset voi isollakin lainamäärällä saada asunnon kassavirran positiiviseksi. Useimmiten alhaisen korkotason aikana asuntojen arvot nousevat.

Korkeiden korkojen vaikutus

Toisaalta, kun korkotaso nousee, rahoituskulut kasvavat. Tämä vähentää sijoittajien ja kotitalouksien kykyä maksaa korkeita hintoja asunnoista, mikä saattaa johtaa markkinoiden viilenemiseen. Korkeammat rahoituskulut pakottavat sijoittajat keskittymään kuluiltaan edullisempiin asuntoihin, jotta he voivat säilyttää tuottotavoitteensa. Korkotason muuttuessa asuntojen hinnoittelu muuttuu. Mitä luultavammin vuokrat eivät nouse samassa suhteessa kulujen kanssa jolloin, jos sama tuotto% halutaan ylläpitää niin asunnon hinnan pitää laskea.  (Vuokra – Kulut ) / Asunnon arvo 

Hinnoittelun joustavuus ja tuoton merkitys

Asuntosijoittamisessa kohteiden hinnoittelu perustuu usein odotettuun tuottoon. Kun rahoituskulut ovat korkeat, sijoittajat pyrkivät säilyttämään tuottotavoitteensa, mikä tarkoittaa, että asuntojen hinnat voivat joustaa vastaamaan muuttuneita kustannusolosuhteita.

Pääoma Oma 30 000 € Laina 70 000 €
Korko % 2% korko 5% korko
Vuokratulo kuukaudessa 600 € 600 €
Hoitovastike kuukaudessa -150 € -150 €
Lainan korkokulut kuukaudessa -117 € -292 €
Tuotto kuukaudessa (vuokratulo – hoitovastike – korkokulut) 333 € 158 €
Tuotto vuodessa 3 996 € 1 896 €
Oman pääoman tuotto 13.32% 6.32%

Jotta saavutettaisiin 13.32% oman pääoman tuotto 5% korolla ja vuotuisella tuotolla 1 896 €, sijoittajan oma pääoma asuntoon tarvitsisi olla noin 14 234 €. Tämä tarkoittaa, että verrattuna alkuperäiseen 30 000 €:n omaan pääomaan, asunnon arvon tulisi laskea erotuksen verran eli noin 15 766 €, jotta samaan tuottotasoon päästäisiin.

Päätelmä

Korkotason muutokset vaikuttavat merkittävästi asuntosijoittamiseen, mukaan lukien sijoittajien ostovoimaan ja sijoituskohteiden hinnoitteluun. Matalat korot lisäävät ostovoimaa ja voivat johtaa asuntojen hintojen nousuun, kun taas korkeat korot saattavat pakottaa sijoittajat etsimään kustannustehokkaampia vaihtoehtoja ja vaikuttaa asuntojen hintojen laskuun. Ymmärtämällä näitä dynamiikkoja, sijoittajat voivat tehdä tietoisempia päätöksiä ja navigoida asuntomarkkinoilla tehokkaammin, riippumatta vallitsevasta korkoympäristöstä.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut