Kannattaisiko sijoittaa halleihin asuntojen sijaan?

Kiinteistösijoittaminen moninaistuu

Viimeisten kymmenen vuoden aikana hallisijoittaminen on ollut sijoitusmuoto, johon ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Kuitenkin sen suosio on noussut jyrkästi viime aikoina, ja se on noussut tasavertaiseksi kilpailijaksi perinteisen asuntosijoittamisen rinnalla. Tässä artikkelissa syvennymme hallisijoittamisen maailmaan, käymme läpi sen hyödyt ja haasteet, ja vertaamme sitä asuntosijoittamiseen.

Hallisijoittaminen: Mitä se tarkoittaa?

Hallisijoittaminen tarkoittaa sijoittamista teollisuus-, varasto-, tai liikekiinteistöihin. Nämä kohteet voivat olla esimerkiksi tuotantotiloja, työpajoja tai varastoja. Ne eivät välttämättä näytä yhtä houkuttelevilta kuin uudet, modernit asuinrakennukset, mutta niissä piilee potentiaalia, joka voi yllättää positiivisesti.

Miksi Sijoittaa Halleihin Asuntojen Sijaan?

Ensimmäinen argumentti hallisijoittamisen puolesta on kysynnän jatkuvuus. Toisin kuin asuntomarkkinat, jotka voivat vaihdella suuresti alueittain ja ajankohdan mukaan hallien tarve on tasaisen jatkuvaa. Varsinkin nykyään, kun kivijalkaliikkeitä on vähemmän ja toiminta on alkanut enemmän painottumaan nettiin on varastojen tarve alkanut kasvaa.

Toinen etu halleissa on niiden vuokrasopimukset. Vuokrasopimukset ovat yleensä pitkäaikaisia, tuottaen näin ollen vakaata kassavirtaa sijoittajalle. Tyhjien kuukausien riski on pieni, sillä pitkäaikaisten sopimusten myötä tulee harvemmin tarvetta etsiä uusia vuokralaisia.

Kolmas vahva argumentti on kilpailun puute. Asuntosijoittaminen on suosittua, ja kilpailu parhaista kohteista on kovaa. Hallisijoittaminen on sen sijaan vähemmän tunnettu vaihtoehto, joten kilpailu on vähäisempää. Tämä voi avata ovia parempiin sijoitusmahdollisuuksiin.

Neljäs etu hallisijoittamisessa on sen ylläpidon helppous. Toisin kuin asuntosijoittamisessa, jossa vuokralaisia voi olla kymmeniä ja ylläpidon hallinta voi olla aikaa vievää, hallisijoittamisen hallinta on usein helpompaa, sillä vuokralaisia on yleensä vain yksi. Tämä yksinkertaistaa ylläpidon hallintaa.

Lisäksi hallisijoittamisen etuna on korkea tuotto suhteessa riskiin. Hallien kysyntä sekä vuokra- että myyntipuolella on pysynyt tasaisena erilaisissa talouden suhdanteissa, mikä tekee niistä defensiivisen sijoituskohteen. Toisin kuin asunnoissa tai liiketiloissa, talouden heilahtelut eivät vaikuta niin voimakkaasti hallien arvoon.

Haasteet Hallisijoittamisessa

Hallisijoittamiseen liittyy kuitenkin myös omat haasteensa. Ensimmäinen näistä on suurempi alkuinvestointi. Hallien hinnat voivat olla korkeita, joten sijoittajan on oltava valmis sijoittamaan enemmän alkupääomaa.

Toisena haasteena on, että hallien vuokralaisina toimivat yleensä yritykset yksityishenkilöiden sijaan. Yrityksen kanssa sopiminen voi vaatia tarkempaa harkintaa ja neuvottelua kuin yksityishenkilöiden kanssa. Sopimusneuvottelut voivat olla monimutkaisempia, ja vuokrasopimukset voivat sisältää erilaisia ehtoja ja vastuita kuin yksityishenkilöiden vuokrasopimukset.

Yhteenveto

Hallisijoittaminen tarjoaa monia etuja verrattuna asuntosijoittamiseen, mukaan lukien vakaan kassavirran, korkean tuoton suhteessa riskiin, ja sen kohteet ovat monikäyttöisiä. Hallisijoittamisen suosio on kasvussa ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat monipuolisia. Toisaalta, hallisijoittaminen vaatii suurempaa alkuinvestointia.

Kuten kaikki sijoitusmuodot, myös hallisijoittamisessa on omat riskinsä. Kuitenkin, sijoittajalle, joka etsii uusia mahdollisuuksia ja on valmis ottamaan hieman suuremman riskin, hallisijoittaminen voi olla erinomainen vaihtoehto. Tämä ei tarkoita sitä, että asuntosijoittamista tulisi väheksyä, vaan että on tärkeää olla avoin erilaisille sijoitusvaihtoehdoille. Kuten aina sijoituksissa, hajauttaminen on tärkeää, ja hallisijoittaminen voi olla osa tätä hajautusta.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut