Omaa tekemistä riippumatta muista – Miksi markkinan seuraaminen ei välttämättä kannata

Johdanto

Kun puhutaan sijoittamisesta, termi ”markkinoiden ajoittaminen” on usein esillä. Sijoittajat pohtivat, onko nykyhetki suotuisa sijoituksille vai onko tilaisuus jo mennyt ohi. On kuitenkin tärkeää, että sijoittajat harkitsevat, miten heidän yksittäiset sijoituspäätöksensä suhteutuvat laajempiin markkinatrendeihin, erityisesti pienillä markkinoilla, kuten Suomessa. Vaikka vuosittain tehdään 40 000–70 000 asuntokauppaa, on tärkeää ymmärtää, miten tämä liittyy yksittäisen sijoittajan yhteen tai kahteen asuntokauppaan muutaman vuoden välein. Yksittäisen sijoittajan toimilla ei ole merkittävää vaikutusta laajassa markkinakontekstissa.

Markkinoiden laajuus vs. yksittäinen sijoittaja

Vuonna 2023 Suomessa tehtiin yhteensä 50 935 asuntokauppaa, mikä merkitsi merkittävää laskua edellisvuodesta. Vuonna 2022 asuntokauppoja tehtiin noin 67 451, ja vuonna 2015 kauppojen määrä oli 66 800 (Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto) (Tilastokeskus) (STT Info).

Suomi on reunamarkkina, jossa tapahtuu paljon kauppaa ulkomaalaisen rahan avulla, kuten rahastojen tai suurten kiinteistösijoitusyritysten toimesta. Sijoittajan kotimaan talouden menestys heijastuu usein reunamarkkinoihin virtaavina rahavirtoina. Esimerkiksi ruotsalaiset sijoittajat siirtävät pääomia Suomeen, kun heidän oma markkinansa käy kuumana ja hinnat nousevat. Toisaalta, kun kotimaan talous paranee, he preferoivat sijoittamista omaan maahansa. Tämä tekee ulkomaalaisten tekemät kaupat merkittäviksi Suomen asuntomarkkinoille.

Ulkomaalaiset sijoittajat tekevät noin 20-30 % uudiskohteiden kaupoista, joten heidän poissaolonsa vaikuttaa selvästi kauppamääriin, rakentamiseen, osto- ja myyntihalukkuuteen, uskallukseen sijoittaa ja yleiseen markkinatilanteeseen. Kun ulkomaalaiset sijoittajat palaavat markkinoille, suomalaisetkin huomaavat, että kauppa rullaa paremmin. Usein markkinat voivat olla hyviä, mutta fiilis ja uskallus puuttuvat, ja ne ovat usein riippuvaisia ulkoisista tekijöistä eikä omasta itsevarmuudesta.

Markkinoiden kompleksisuus ja yksittäinen sijoittaja

Markkinat ovat valtavat ja monimutkaiset kokonaisuudet, joissa yksittäiset kaupat näyttäytyvät pisaroina meressä. Suomen kaltaisilla pienemmillä markkinoilla kauppojen määrä voi vaihdella suurestikin, mutta yksittäisen sijoittajan näkökulmasta tämä skaala voi tuntua ylivoimaiselta. Tavalliselle sijoittajalle, joka tekee asuntokauppoja vain harvoin, ei käytännössä ole mahdollisuutta vaikuttaa markkinoiden suuntaan tai ajoittaa toimintaansa täydellisesti. Markkinoiden ajoittaminen on erittäin haasteellista jopa ammattilaisille, saati sitten satunnaisille sijoittajille. Sijoittamisen ei tarvitse olla täydellistä onnistumista, vaan pikemminkin omien taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja oppimista.

Tekemällä voi tienata tai menettää

Markkinoiden ymmärtäminen ja niiden seuraaminen ei ole kuitenkaan täysin huuhaata. Korkean koron aikana on haastavaa saada kohteiden kassavirta positiiviseksi, mikä tekee myös hinnoittelusta vaikeaa. Myyjät voivat pyytää korkeita hintoja, kun taas ostajat tarjoavat usein matalia hintoja tai eivät tarjoa ollenkaan. Tällaisessa markkinatilanteessa voi olla järkevää odottaa ja analysoida markkinan kehitystä ennen päätöksentekoa. Vaikka yksittäisessä kohteessa kassavirran positiivisuus ei ole välttämättömyys, kokonaiskuvassa se on suositeltavaa. Monella sijoittajalla kassavarat voivat loppua, mikä johtaa kohteiden pakkomyyntiin, eikä se ole koskaan hyvä tilanne. Yleinen varmuus kassasta ja kassavirran hallinnasta on perusjärkeyttä, joka auttaa varmistamaan sijoitustoiminnan kestävyyden pitkällä aikavälillä.

Vaikka ajattelee, että nyt saa halvalla uudisasunnon, siihen on usein syynsä. Monesti asuntoja myydään, koska kassavirta on heikko, ja myyjä haluaa päästä eroon kohteesta. Ostaja voi joutua samaan tilanteeseen, joten ei ole järkevää maksaa asunnosta sopusuhtaista hintaa. Sen sijaan järkevintä on hyödyntää tilannetta, jos itse pystyy kestämään markkinoiden haasteet paremmin kuin moni muu. Korkojen laskiessa kassavirta paranee ja asunnolle voi tulla enemmän kyselijöitä. Hyvällä tuurilla halvalla saadun asunnon voi myydä markkinahintaan, kun asunnon houkuttelevuus on kasvanut. Tämä on toki oletus ja sisältää epävarmuutta, mutta aikaisempina huonoina aikoina monet ovat menestyneet juuri ostamalla halvalla ja myymällä markkinan parantuessa.

Keskittyminen fundamentteihin

Vaikka laajempien markkinoiden ymmärtäminen on tärkeää, on keskeistä keskittyä omaan toimialueeseen ja erityisesti fundamentteihin, jotka vaikuttavat suoraan sijoituskohteisiin. Oli kyse sitten Helsingin keskustan yksiöistä tai Seinäjoen perheasunnosta, paikalliset olosuhteet ja markkinatilanne ovat avainasemassa. Paikallismarkkinoiden ymmärtäminen auttaa sijoittajaa tunnistamaan parhaat mahdollisuudet ja minimoimaan riskit. Tietämys alueellisista kehityssuunnitelmista voi tarjota arvokasta tietoa tulevista kasvualueista. Yleinen alueen tuntemus ja usko sen kehittymiseen on arvokasta.

Fundamenttien analyysi

Sijoittamisen peruslähtökohtana on ymmärtää kohdealueen perusteet: väestönkasvu, palveluiden saatavuus, alueen taloudellinen kehitys, turvallisuus, vuokrattavuus ja alueen asukaskunta. Fundamenttianalyysi on olennainen osa sijoituspäätöksen tekemistä, sillä se auttaa erottamaan hetkelliset markkinahäiriöt pitkäaikaisista trendeistä. Tämä analyysi vahvistaa sijoittajan kykyä tehdä perusteltuja päätöksiä vaihtelevissa markkinaolosuhteissa.

Asunnon valinnan merkitys

Asuntosijoittamisen ytimessä on asunnon valinta: sen koko, tyyppi ja sijainti ovat avainasemassa, usein tärkeämpiä kuin laajempi markkinaymmärrys. Jos asunnossa on hyvä asua ja se houkuttelee vuokralaisia, se on todennäköisesti hyvä sijoitus.

Sijainnin merkitys

Sijainti vaikuttaa merkittävästi asunnon houkuttelevuuteen vuokramarkkinoilla. Asunnot kalliilla ja suosituilla alueilla saattavat vaikuttaa houkuttelevilta korkean kysynnän vuoksi, mutta kohtuullisesti hinnoitellut vuokra-asunnot rauhallisilla, turvallisilla alueilla voivat tuottaa paremmin. Vuokralaiset arvostavat usein hinta-laatusuhdetta ja pitkiä asumisaikoja, mikä vähentää vuokralaisten vaihtuvuutta ja säästää vuokranantajan resursseja.

Käytännön merkitys vs. markkinatietämys

Laajojen markkinoiden ymmärtäminen on hyödyllistä, mutta käytännön seikat, kuten asunnon valinta ja sen sijainti, ovat usein ratkaisevampia sijoituksen onnistumisessa. Kun perusasiat — viihtyisä asunto hyvällä alueella — ovat kunnossa, sijoitus todennäköisesti tuottaa hyvin riippumatta markkinoiden yleisistä liikkeistä. Tämä korostaa, että asunnon valintaan liittyvät käytännön päätökset voivat olla merkittävämpiä pitkäaikaisessa sijoitustoiminnassa kuin monimutkaiset markkina-analyysit.

Sijoittamisen aloittaminen ja oppiminen

Sijoittamisen aloittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kuten sanonta kuuluu, paras aika istuttaa puu oli 20 vuotta sitten. Toiseksi paras aika on nyt. Asuntosijoittamisen aloittaminen ja ensimmäisten kauppojen tekeminen on paras tapa oppia. Kokemus on korvaamaton opettaja, ja jokainen kauppa, olipa se menestys tai ei, tarjoaa arvokkaita oppeja.

Oppiminen virheistä

Jokainen sijoituspäätös, oli se onnistunut tai ei, on oppimismahdollisuus. Virheistä oppiminen ja niistä toipuminen ovat tärkeitä taitoja sijoittajalle. Jokainen epäonnistuminen tarjoaa tilaisuuden tarkastella, mitä voisi tehdä toisin seuraavalla kerralla, ja jokainen onnistuminen vahvistaa oikeita strategioita.

Yhteenveto

On hyödyllistä seurata uutisia ja mentoreiden neuvoja, mutta on tärkeää pitää oma näkökulma ja ajattelu selkeänä. Liiallinen keskittyminen markkinoiden lyhyen aikavälin liikkeisiin ja uutisotsikoihin voi johtaa hätäisiin ja epäjohdonmukaisiin päätöksiin.

Ymmärtämällä markkinoiden perustekijät ja tekemällä päätöksiä niiden pohjalta voi saavuttaa pitkäaikaisen menestyksen. Tämä lähestymistapa auttaa välttämään paniikkireaktiot ja varmistaa, että päätökset perustuvat vankkoihin analyysiin ja tietoon. Asuntosijoittaminen on pitkän aikavälin peli, ja jokainen harkittu askel eteenpäin vie lähemmäksi tavoitteita. Fokusointi perusteelliseen perehtymiseen valittuihin kohteisiin ja paikalliseen markkinaan on avain menestykseen.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut