Asuntosijoittaminen kasvukeskuksissa

Johdanto

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana asuntosijoittaminen on siirtynyt yhä enemmän suurten kaupunkien ja erityisesti kasvukeskusten suuntaan. Aikaisemmin maakunnat olivat elinvoimaisia asuinalueita, mutta tilanne on muuttunut siten, että ihmiset ovat alkaneet muuttaa maakunnista kasvukeskuksiin.

Kasvukeskusten mahdollisuudet

Väestön, työpaikkojen ja opiskelijoiden vaikutus

Kasvukeskukset ovat alueita, joissa väestö, työpaikat ja palvelut lisääntyvät nopeasti, mikä tarkoittaa, että asuntojen kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Joissakin pienemmissä kaupungeissa työpaikkoja ei välttämättä ole tarjolla tai työntekijät ovat ylikoulutettuja tarjolla oleviin tehtäviin. Tämän vuoksi monet suuntaavat katseensa kasvukeskuksiin. Suurissa kaupungeissa, kuten Turussa, Tampereella, Helsingissä ja Oulussa, on tarjolla laaja kirjo työmahdollisuuksia ja suosituimmat koulutusalat, mikä lisää asuntojen kysyntää ja nostaa asuntojen hintoja sekä vuokratasoja.

Palveluiden ja asumisen vaikutus muuttovetovoimaan

Kasvukeskusten palvelujen monipuolisuus ja viihtyisyys ovat keskeisiä tekijöitä muuttovetovoimassa. Pienemmillä paikkakunnilla palveluiden puute voi työntää asukkaita kohti suurempia kaupunkeja. Jos alueen kysyntä kasvaa ja uusia asuntoja ei rakenneta tarpeeksi nopeasti, vuokrat saattavat nousta. Muualla Suomessa vuokrien nousu on toistaiseksi hitaampaa, mikä tekee asunnoista kilpailukykyisiä muihin kuluihin nähden.

Sijoittajien näkemys ja kaupunkien kasvun dynamiikka

Pankit ja sijoittajat pitävät kasvukeskuksia houkuttelevina sijoituskohteina. Pääomien keskittyminen tietyille alueille lisää niiden vetovoimaisuutta ja palvelutarjontaa. Tällä hetkellä monet kaupungit, kuten Tampere, kasvavat lumipalloefektin kaltaisesti, jossa kasvu ruokkii itseään ja houkuttelee yhä enemmän ihmisiä alueelle.

Kasvukeskusten riskit

Kasvukeskusten kilpailun luonne

Kasvu luo tilaa toimia uusille toimijoille, joten voisi kuvitella, että kilpailu kasvukeskuksissa olisi vähäistä. Kuitenkin kasvun myötä kilpailu lisääntyy, mikä saattaa kaventaa toimintatilaa riippuen kasvun määrästä ja kilpailun voimakkuudesta. Kohteissa on enemmän kilpailua ja niistä tarjotaan enemmän, jolloin kohteiden löytäminen voi olla haastavaa. Kilpailun takia kohteet myydään myös nopeammin, joten ilman säännöllistä seurantaa hyvät kohteet voivat mennä kaupaksi nopeasti, jolloin päätöksenteko pitää olla nopeaa.

Ylihypetyksen ja asumiskustannusten vaikutukset

Ylihypetys voi johtaa tilanteeseen, jossa hinnat nousevat kuplamaisesti tai asuntoja rakennetaan liikaa kysyntään nähden, jolloin vuokrien korotukset voivat pysähtyä ja kasvu voi hiipua nopeasti. Kasvu voi myös hiipua, jos asumisen kustannukset nousevat niin korkeiksi, etteivät ihmiset pysty asumaan alueella. Erityisesti Helsingissä on rakennettu uusia asuntoja, joiden hinnat ovat olleet niin korkeita, etteivät omistusasujat tai sijoittajat ole pystyneet niihin investoimaan. Jos sijoittajalla on ollut varaa, vuokra on saattanut olla niin korkea, etteivät vuokralaiset ole pystyneet maksamaan sitä. Kun asumiskustannukset ylittävät tietyn rajan, ihmiset alkavat harkita edullisempia alueita, jolloin kaupungin kasvu voi alkaa hiipumaan.

Rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet kasvukeskuksissa

Kaupungin kasvu viestii rakennusliikkeille, että uusia kohteita kannattaa rakentaa. Kasvukeskuksissa rakentaminen on jatkuvaa, esimerkiksi aluksi rakennetaan muutama kerrostalo ja parin vuoden päästä taas muutama uusi. Joskus vuokraaminen voi olla haastavaa, jos asunnon ympärillä on jatkuva rakennustyömaa ja siitä aiheutuvaa häiriötä. Liikarakentaminen voi myös johtaa tilanteeseen, että tietylle alueelle tulee paljon uusia asuntoja, jopa liikaa ja alueella on ylitarjontaa vuokra-asunnoista.

Yhteenveto

Kasvukeskukset kasvavat toistaiseksi ja tarjoavat ainakin vuokraus toiminnalle vakaan ympäristön. Vuokralaisia löytyy hyvin ja tyhjien kuukausien riski on suhteellisen matala. Osto- ja myyntoiminta on myös vakaata eli asuntojen myyntiajat eivät ole kovin pitkiä ja tarjontaa on paljon mistä valita. Kuitenkin helmien löytäminen voi olla hitusen vaikeampaa kasvukeskuksissa todella ison tarjonnan takia.

Kasvukeskuksissa on todella kova kilpailu ja kilpailu monesti tasaa katteita. Kasvukeskuksista ei välttämättä saa todella hyvää tuottoa, mutta riskitekijöitä on vähemmän ja tuotto voi olla hitusen varmempaa, kuin muissa kaupungeissa. Luultavasti aloittelevan- ja keskivertosijoittajan on hyvä sijoittaa kasvukeskuksiin, kun mitä luultavammin sijoituscase menee harvemmin aivan pieleen.

Liity Kiinteistökattauksen sisäpiiriin, niin saat tiedon myyntiin tulevista kohteista ensimmäisten joukossa. Tarjolla on yksittäisiä sijoitusasuntoja, asuntonippuja, liiketiloja ja muita kiinteistöjä

Name*